« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Výzva k odstranění vozidla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prilohy_c._1_2.pdf
IŠDBKÍW fÚZď/fý C Í f:).o.LULQ
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> —' XXXX!qu
<br> l!l.<.> \
<br> frÍ\ Tnnfm— „.A „Inc.<.> m „n:mu,m.Ar—:.m: ') ňnrv) Dl'IlAM-mňlil'll/ l/nlnntwfr'ňňltl7l/
<br> ff? MTA/ff 0 Á
<br> FOTODOKU M ENTACE
Vyzva_k_dstraneni_vozidla.pdf
Ííllšigjlžiři'áí triasu
<br> Odbor správy majetku
<br> VÁŠ DOPIS č.J.: ZE DNE: paní
<br> NASE C.J.: MMB/ Zuzana Bihariová (Pilová)
<br> SHS“ ZN“ _
<br> Vrážská 1 165/2
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> TELEFON: +XXX XXXXXX XXX XXX XX Praha ' Radom FAX:
<br> E-MAlL: smolikova.miroslava©brno.cz
<br> DATUM: 24.05.2023
<br> POČET LISTÚ: 1
<br> Výzva k odstranění vozidla
<br> Dobrý den <,>
<br> Kontaktujeme Vás ohledně osobního automobilu značky Volkswagen s registrační značkou 1B7 1798,kterého jste dle centrálního registru vozidel vlastníkem.Automobil,který je v současné době již nezpůsobilý provozu,se nachází na pozemku p.č.48/1,31/10 v k.ú.Trnitá,a to v zaploceném areálu mezi budovou Křenová 538/22 a Křenová 299/26,Brno.Tento pozemek je ve vlastnictví Statutárního města Brna (SMB),správce Odbor správy majetku MMB.'.Tímto Vás vyzýváme k okamžitému odstranění výše specifikovaného vozidla.Vpřípadě,že takto neučiníte do 1 měsíce od doručení této výzvy,bude dle 5 105 odst.2,3 zákona 542/2020 Sb.výše specifikované vozidlo odstraněno a předáno osobě oprávněně ke sběru vozidel s ukončenou životností a zlikvidováno.Veškeré náklady budou po Vás následně vymáhány dle zákona <.>
<br> Před odstraněním vozidla kontaktujte níže uvedené osoby z důvodu umožnění přístupu do areálu.Zaměstnanci MMB,které můžete kontaktovat:
<br> Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXX,DiS.- tel.: +XXX XXX XXX 040,Mob.: 602 772 821 XXXXXXXX XXXXX — tel.: +XXX XXX XXX XXX
<br> S pozdravem
<br> lng.XXXXXXX XXXXXXX vedoucí Odboru správy majetku
<br> POČET PŘÍLOH: X NA VĚDOMÍ: JUDr.XXXXX XXXXXXXXXXX,zde
<br> Magistrát města Brna [ Odbor správy majetku
<br> Husova 3 | 601 67 Brno | www.brno.cz

Načteno

edesky.cz/d/6418981

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz