« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceUsnesení č. 2 z veřejného zasedání konaného dne 24.5.2023 143,5 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany čp.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br> 2.USNESENÍ
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrbčany
konaného dne 24.5.2023 od 17:00 na obecním úřadě
<br>
1) Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXX Nováka a paní
<br> Zuzanu Dlabačovou a zapisovatelku Šárku Jelínkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
2) Schválení programu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo navržený program veřejného zasedání <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 3) Rozpočtového opatření č.2/2023
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo Rozpočtové opatření č.2/2023,které je přílohou
zápisu <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.3 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 4) Návrh na schválení účetní závěrky za rok 2022
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo účetní závěrku za rok 2022 dle přiloženého
protokolu <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.4 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 5) Inventarizační zpráva dle přiložených příloh za rok 2022
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo Inventarizační zprávu dle přiložených příloh za
rok 2022 <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.5 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> 6) Projednání Závěrečného účtu za rok 2022 a Zprávy o výsledku hospodaření
obce za rok 2022
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany projednalo a schválilo Závěrečný účet obce za rok 2022
a Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2022,a to bez výhrad <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.6 bylo schváleno <.>
<br>
7) Projednání návrhu na schválení daru pro Mažoretky Victory,z.s <.>
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo poskytnutí daru ve výši 10 000 Kč spolku
Mažor...

Načteno

edesky.cz/d/6411991

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz