« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Záměr prodeje nemovité věci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zaměr prodeje.pdf [0,14 MB]
Obec Kbelnice
<br> tímto vyhlašuje v souladu s š 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,záměr prodat níže uvedené nemovité věci <.>
<br> Zastupitelstvo Obce Kbelnice bude hlasovat návrhu prodeje pozemku parc.č.11/1,o evidované výměře 100 m2,druh pozemku trvalý travní porost,zapsaného na listu vlastníctví 10001 pro katastrální území Kbelnice u Jičína,obec Kbelnice u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj,Katastrální pracoviště Jičín a to dle návrhu Geometrického plánu pro rozdělení pozemků č.282— 987/2020,vyhotovený lng.Michalem Petrem iČ 874 82 568,který tvoří přílohu tohoto záměru <.>
<br> V Kbelnici dne.: 17.5.2023
<br> Vyvěšeno: 17.5.2023
<br> Sejmuto:
<br> Starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/6403920


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz