« Najít podobné dokumenty

Obec Úholičky - KHS Středočeského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úholičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1147605717_0_Pozvanka_ke_zkouskam_znalosti_hub_28_3_a_23_5.pdf (503.34 kB)
Dittrichova 17 • 120 00 Praha 2 • tel.: +420 234 118 111 • fax: +420 224 916 561 • e-podatelna@khsstc.cz • www.khsstc.cz • ID datové schránky: hhcai8e
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2023
<br>
pro zájemce,kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě jedlé volně rostoucí
<br> houby z vlastního sběru,nebo pro provozovatele restaurací,kteří chtějí z
<br> jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmy
<br>
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou
<br> mykologickou společností vyhlašuje na dny
<br>
<br> 28.března 2023 (úterý) v 10.00 hodin
a
<br> 23.května 2023 (úterý) v 10.00 hodin
<br>
v zasedací místnosti budovy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze,Dittrichova 17,Praha 2
<br> (stanice Karlovo náměstí na trase metra B)
<br>
<br> zkoušky znalosti hub <.>
<br>
Osvědčení prokazující znalost hub je podmínkou pro uvádění volně rostoucích jedlých hub na trh
<br> nebo pro jejich používání k výrobě,je-li cílem této činnosti prodej nebo další zpracování pro
<br> potravinářské účely.Zákon č.110/1997 Sb <.>,o potravinách a tabákových výrobcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů,v této souvislosti ve svém § 3 odst.8 stanoví provozovateli potravinářského
<br> podniku povinnost mít osvědčení prokazující znalost hub,které vydávají orgány ochrany veřejného
<br> zdraví na základě úspěšného složení zkoušky ze znalostí hub.Obdobnou povinnost stanoví § 24
<br> odst.2 zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů,i provozovateli potravinářského podniku provozující
<br> stravovací službu,který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z
<br> vlastního sběru.Podrobnosti upravuje vyhláška č.475/2002 Sb <.>,kterou se stanoví rozsah znalostí
<br> pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub,způsob zkoušek,jakož i náležitosti žádosti o
<...

Načteno

edesky.cz/d/6394523

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Úholičky
19. 09. 2023
19. 09. 2023
19. 09. 2023
08. 09. 2023
08. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Úholičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz