« Najít podobné dokumenty

Obec Úholičky - KHS Středočeského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úholičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1147605717_0_Pozvanka_ke_zkouskam_znalosti_hub_28_3_a_23_5.pdf (503.34 kB)
Dittrichova 17 • 120 00 Praha 2 • tel.: +420 234 118 111 • fax: +420 224 916 561 • e-podatelna@khsstc.cz • www.khsstc.cz • ID datové schránky: hhcai8e
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2023
<br>
pro zájemce,kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě jedlé volně rostoucí
<br> houby z vlastního sběru,nebo pro provozovatele restaurací,kteří chtějí z
<br> jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmy
<br>
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou
<br> mykologickou společností vyhlašuje na dny
<br>
<br> 28.března 2023 (úterý) v 10.00 hodin
a
<br> 23.května 2023 (úterý) v 10.00 hodin
<br>
v zasedací místnosti budovy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze,Dittrichova 17,Praha 2
<br> (stanice Karlovo náměstí na trase metra B)
<br>
<br> zkoušky znalosti hub <.>
<br>
Osvědčení prokazující znalost hub je podmínkou pro uvádění volně rostoucích jedlých hub na trh
<br> nebo pro jejich používání k výrobě,je-li cílem této činnosti prodej nebo další zpracování pro
<br> potravinářské účely.Zákon č.110/1997 Sb <.>,o potravinách a tabákových výrobcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů,v této souvislosti ve svém § 3 odst.8 stanoví provozovateli potravinářského
<br> podniku povinnost mít osvědčení prokazující znalost hub,které vydávají orgány ochrany veřejného
<br> zdraví na základě úspěšného složení zkoušky ze znalostí hub.Obdobnou povinnost stanoví § 24
<br> odst.2 zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů,i provozovateli potravinářského podniku provozující
<br> stravovací službu,který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z
<br> vlastního sběru.Podrobnosti upravuje vyhláška č.475/2002 Sb <.>,kterou se stanoví rozsah znalostí
<br> pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub,způsob zkoušek,jakož i náležitosti žádosti o
<...

Načteno

edesky.cz/d/6394523

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Úholičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz