« Najít podobné dokumenty

Obec Noviny pod Ralskem - Pozvánka na 7. veřejné zasedání ZO konané dne 30.5.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Noviny pod Ralskem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 7. veřejné zasedání ZO konané dne 30.5.2023
Pozvánka na 7.zasedání Zastupitelstva obce Noviny p.R <.>
Starostka obce Noviny p.R.svolává podle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
VEŘEJNÉ Z A S E D Á N Í ZASTUPITELSTVA OBCE <,>
které se bude konat v úterý 30.5.2023 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Novinách pod Ralskem
<br>
PROGRAM:
1.Zahájení
2.Volba orgánů obce
3.Projednání a schválení programu
4.Kontrola plnění usnesení č.6
5.Výběrového řízení – Zklidnění dopravy dopravně bezpečnostními systémy
6.Návrh Závěrečného účtu obce Noviny pod Ralskem za rok 2022
7.Účetní závěrka obce Noviny pod Ralskem za rok 2022
8.Účetní závěrka MŠ Noviny pod Ralskem za rok 2022
9.Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole MŠ ze dne 16.3.2023
10.Prodej malotraktoru BELARUS 422.1
11.Most ev.č.M-01 (Noviny – 01) přes Ploučnici u Průrvy oprava - vypsání výběrového řízení a jmenování hodnotící komise
12.Situační výkres rozkreslení pozemku p.č.178/1,216/1,216/4 a 216/23 v k.ú.Noviny pod Ralskem
13.Odkoupení pozemku p.č.97/5 v k.ú.Noviny pod Ralskem
14.Rozpočtové opatření č.3/2023
15.Komerční banka – převod financí na spořící účet
16.Nákup 1 ks středního kontejneru pro potřeby obce
17.Zveřejnění záměru prodeje části pozemku č.216/4 o výměře 131 m²
18.Smlouva o zřízení VB – služebnosti č.IV-12-4022963
19.Různé
20.Žádosti a stížnosti
21.Diskuse
22.Závěr
<br>
<br> Veronika Jírová,DiS.- starostka obce
<br> Vyvěšeno: 22.5.2023 Bude svěšeno: 31.5.2023

Načteno

edesky.cz/d/6379325

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Noviny pod Ralskem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz