« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - Návrh závěrečného účtu Obce Častrov za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [395 KB]
Návrh závěrečného účtu obce Č A S T R O V za rok 2022
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů)
<br>
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2022
<br>
Plnění k 31.12.2022 UR
<br> Třída 1 – daňové příjmy 15 693 197,31 Kč 140,73 %
Třída 2 – nedaňové příjmy 20 184 008,95 Kč 158,80 %
Třída 3 – kapitálové příjmy 6 386 447,00 Kč 100,00 %
Třída 4 – přijaté transfery 2 864 987,80 Kč 100,00 %
Příjmy celkem: 45 128 641,06 Kč 136,41 %
<br>
<br> Třída 5 – běžné výdaje 23 178 347,17 Kč 85,03%
Třída 6 – kapitálové výdaje 6 424 921,74 Kč 77,38 %
Výdaje celkem: 29 603 268,91 Kč 83,25 %
<br> Převody mezi účty (BÚ,TV,pokladna) 12 456 462,00 Kč
<br> Třída 8 – financování - 15 525 372,15 Kč
<br>
Rozpočet obce na rok 2022 byl schválený jako vyrovnaný ve výši 17 145 900 Kč.V průběhu
roku bylo schváleno 15 rozpočtových opatření.Rozpočet byl upraven následovně:
<br> Příjmy po úpravách: 33 082 684,80 Kč
Výdaje po úpravách: 35 560 392,80 Kč
Rozdíl (financování): 2 477 708,00 Kč
<br>
Přijaté dotace 2022
<br> 4111 – MF ČR – kompenzační bonus 45 198,93 Kč
4111 – dotace na volby (do zastupitelstev + prezidentské) 82 152,10 Kč
<br> 4112 – neinvestiční dotace na správu obce 144 900,00 Kč
<br> 4116 – dotace zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 1 069 293,00 Kč
4116 – dotace školení velitelů zásahové jednotky SDH 2 900,00 Kč
4116 – dotace sečení Bejkovny 13 728,00 Kč
<br>
4122 – dotace POvV - rekonstrukce OÚ 127 000,00 Kč
<br> 4216 – MŽP – dotace rybník Kovárník 1 379 815,77 Kč
<br>
<br>
<br> Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2022
<br>
brutto k 31.12.2021 brutto k 31.12.2022
<br> 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 350 497,00 Kč 350 497,00 Kč
021 stavby 144 740 227,63 Kč 144 013 178,74 Kč
022 samostatné movité věci 8 903 179,84 Kč 9 126 246,79 Kč
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 326 104,83 Kč 4 534 231,71 Kč
031 pozemky 9 971 144,00 Kč 11 143 283,39 Kč
042 nedokončený dl.hmotný majetek 4 067 896,63 Kč 5 718 48...

Načteno

edesky.cz/d/6378634

Meta

Prodej   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz