« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [324 KB]
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 708907491
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br>
Č.j.: KUJI 43527/2023 KO
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Častrov
<br> se sídlem Častrov 105,394 63 Častrov,IČO: 00247987
za rok 2022
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2022 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 12.srpna 2022 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
X.listopadu 2022 jako dílčí přezkoumání a dne 15.května 2023 jako konečné přezkoumání
na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření a podle § 42
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel
zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné
informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření dne 15.května 2023 <.>
<br>
Místo provedení přezkoumání: Obec Častrov
<br> Častrov 105
<br> 394 63 Častrov
<br>
Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: Bc.XXXXX XXXXXXXX
pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br>
Podklady předložili: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX - starosta
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX - místostarostka
Ing.Veronika Němcová - účetní
<br>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br> A...

Načteno

edesky.cz/d/6378633

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz