« Najít podobné dokumenty

Město Roudnice Nad Labem - Záměr výpůjčky-nájmu pozemku p.č. 2613 vč. domu čp. 1395, částí pozemků p.č. 2614-1, 2615-1, 2616-1 vše v k.ú. Roudnice na Labem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Roudnice Nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor PDF 339.75 KB
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21,413 21 Roudnice nad Labem
<br> Vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení ),záměr přenechání pozemku parc.č.2613 včetně domu čp.1395,který je jeho
součástí,částí pozemků parc.č.2614/1,parc.č.2615/1 a parc.č.2616/1,vše v k.ú.Roudnice
nad Labem,Humanitárnímu sdružení PERSPEKTIVA z.s <.>,za účelem zajištění služby -
sociální rehabilitace a to formou výpůjčky nebo nájmu <.>
<br> Záměr je vyhlášen v souladu s usnesením Rady města č.294/2022 ze dne 20.7.2022 <.>
<br> Vypsáno dne: 22.5.2023 za OMH
zobrazit
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21,413 21 Roudnice nad Labem
<br> Vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení ),záměr přenechání pozemku parc.č.2613 včetně domu čp.1395,který je jeho
součástí,částí pozemků parc.č.2614/1,parc.č.2615/1 a parc.č.2616/1,vše v k.ú.Roudnice
nad Labem,Humanitárnímu sdružení PERSPEKTIVA z.s <.>,za účelem zajištění služby -
sociální rehabilitace a to formou výpůjčky nebo nájmu <.>
<br> Záměr je vyhlášen v souladu s usnesením Rady města č.294/2022 ze dne 20.7.2022 <.>
<br> Vypsáno dne: 22.5.2023 za OMH
Soubor PDF 932.13 KB
UPOZORNĚNÍ
na odstávku elektřiny
<br> č.110060897094
<br> dne 12.6.2023 od 7:30 do 15:30 hodin
<br> Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
<br> Roudnice nad Labem (okres Litoměřice)
Alej 17.listopadu: č.p.300,1360
Čechova: č.p.999-1006,1114,1115,1116,1696
třída T.G.Masaryka: č.p.1007,1017-1022,1190,1191,1192,1238,1239,1427
Vrchlického: č.p.991-998,1023,1092,1240,1241,1306,1335,1393,1430
<br> UPOZORNĚNÍ
Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím,a proto
vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na
zdraví a majetku.| Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do
vypnutého úseku distribuční soustavy <.>
<br> NEJDE VÁM ELEKTŘINA.<.> <.>
TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat
e-mailem nebo SMS.U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek.| Aktuální stav dodávek
elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno,rychle a bez registrace na portále Bez Šťávy (www.bezstavy.cz) <.>
<br> Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny publikováno dne 22.5.2023.Strana 1 z 2
<br> Linka 800 850 860 www.cezdistribuce.cz/odstavky
<br>
<br>
<br> UPOZORNĚNÍ
na odstávku elektřiny
<br> č.110060897094
<br> dne 12.6.2023 od 7:30 do 15:30 hodin
<br> Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit
<br> VYSVĚTLIVKY
– adresy dotčené odstávkou elektřiny
– místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou
<br> INFORMACE ZASLÁNA
IDDS: qdwbviv (Město Roudnice nad Labem)
<br> Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny publikováno dne 22.5.2023.Strana 2 z 2
<br> Linka 800 850 860 www.cezdistribuce.cz/odstavky
zobrazit
UPOZORNĚNÍ
na odstávku elektřiny
<br> č.110060897094
<br> dne 12.6.2023 od 7:30 do 15:30 hodin
<br> Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
<br> Roudnice nad Labem (okres Litoměřice)
Alej 17.listopadu: č.p.300,1360
Čechova: č.p.999-1006,1114,1115,1116,1696
třída T.G.Masaryka: č.p.1007,1017-1022,1190,1191,1192,1238,1239,1427
Vrchlického: č.p.991-998,1023,1092,1240,1241,1306,1335,1393,1430
<br> UPOZORNĚNÍ
Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím,a proto
vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na
zdraví a majetku.| Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do
vypnutého úseku distribuční soustavy <.>
<br> NEJDE VÁM ELEKTŘINA.<.> <.>
TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat
e-mailem nebo SMS.U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek.| Aktuální stav dodávek
elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno,rychle a bez registrace na portále Bez Šťávy (www.bezstavy.cz) <.>
<br> Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny publikováno dne 22.5.2023.Strana 1 z 2
<br> Linka 800 850 860 www.cezdistribuce.cz/odstavky
<br>
<br>
<br> UPOZORNĚNÍ
na odstávku elektřiny
<br> č.110060897094
<br> dne 12.6.2023 od 7:30 do 15:30 hodin
<br> Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit
<br> VYSVĚTLIVKY
– adresy dotčené odstávkou elektřiny
– místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou
<br> INFORMACE ZASLÁNA
IDDS: qdwbviv (Město Roudnice nad Labem)
<br> Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny publikováno dne 22.5.2023.Strana 2 z 2
<br> Linka 800 850 860 www.cezdistribuce.cz/odstavky
Soubor PDF 101.65 KB
Odesláno datovou zprávou na:
<br> IDDS: qdwbviv (Město Roudnice nad Labem)
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č.110060897094
<br> Dovolte,abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie
v katastru Vaší obce dne 12.6.2023 od 7:30 do 15:30 v rozsahu uvedeném v příloze
této zprávy <.>
<br> Energetický zákon nám ukládá povinnost oznamovat plánovanou odstávku nejméně 15 dní
před její realizací,tj.omezením nebo přerušením dodávek elektrické energie <.>
<br> Na základě uvedeného si Vás dovolujeme požádat o součinnost při informování Vašich
obyvatel zveřejněním přiloženého oznámení na úřední desce,internetových stránkách
a případně i dalším způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční
soustavě,které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny <.>
<br> Zasílání oznámení o plánovaných odstávkách e-mailem nebo SMS si může sjednat každý
zákazník ke svému odběrnému místu jednoduše a zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba <,>
popř.jsou tyto informace k dispozici také na www.cezdistribuce.cz/odstavky,a to vždy
nejpozději 15 dnů před konáním odstávky <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci a zveřejnění přiložených podkladů Vašim obyvatelům <.>
<br> S pozdravem
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX
Vedoucí odboru Obsluha partnerů
ČEZ Distribuce,a.s <.>
<br> ČEZ Distribuce,a.s.Děčín - Děčín IV-Podmokly,Teplická 874/8,PSČ 405 02 | Kontaktní linka: 800 850 860 |
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČO: 24729035,DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,sp.zn.B2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce,a.s <.>,Plzeň,Guldenerova 2577/19,PSČ 326 00
<br> SKUPINA ČEZ www.cezdistribuce.cz
zobrazit
Odesláno datovou zprávou na:
<br> IDDS: qdwbviv (Město Roudnice nad Labem)
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č.110060897094
<br> Dovolte,abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie
v katastru Vaší obce dne 12.6.2023 od 7:30 do 15:30 v rozsahu uvedeném v příloze
této zprávy <.>
<br> Energetický zákon nám ukládá povinnost oznamovat plánovanou odstávku nejméně 15 dní
před její realizací,tj.omezením nebo přerušením dodávek elektrické energie <.>
<br> Na základě uvedeného si Vás dovolujeme požádat o součinnost při informování Vašich
obyvatel zveřejněním přiloženého oznámení na úřední desce,internetových stránkách
a případně i dalším způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční
soustavě,které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny <.>
<br> Zasílání oznámení o plánovaných odstávkách e-mailem nebo SMS si může sjednat každý
zákazník ke svému odběrnému místu jednoduše a zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba <,>
popř.jsou tyto informace k dispozici také na www.cezdistribuce.cz/odstavky,a to vždy
nejpozději 15 dnů před konáním odstávky <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci a zveřejnění přiložených podkladů Vašim obyvatelům <.>
<br> S pozdravem
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX
Vedoucí odboru Obsluha partnerů
ČEZ Distribuce,a.s <.>
<br> ČEZ Distribuce,a.s.Děčín - Děčín IV-Podmokly,Teplická 874/8,PSČ 405 02 | Kontaktní linka: 800 850 860 |
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČO: 24729035,DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,sp.zn.B2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce,a.s <.>,Plzeň,Guldenerova 2577/19,PSČ 326 00
<br> SKUPINA ČEZ www.cezdistribuce.cz

Načteno

edesky.cz/d/6378277

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Roudnice Nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz