« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - pozvánka na jednání zastupitelstva obce č.16_2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [105 KB]
Obec Častrov Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> starostka
<br> Všem zastupitelům obce častrov Členům výborů a komisí Občanům obce
<br> POZVÁNKA
<br> 16 zasedání zastupitelstva obce Častrov,které se koná ve čtvrtek 15.12.2016 v18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Častrově
<br> Vážená paní,Vážený pane <,>
<br> dovolte mi,abych Vás pozvala na jednání zastupitelstva obce Častrov <.>
<br> Program zasedání: A.Procedurálnízáležitosti:
<br> 1.2.3 <.>
<br> Jmenování zapisovatele/ky! Jmenování ověřovatelů zápisu,Kontrola usnesení zastupitelstva obce z předchozího jednání
<br> B.Vlastní program:
<br> :ŘFDNř
<br> WNQW
<br> 12.13.14.15.16.17.18 <.>
<br> Velice se těším na setkání s Vámi a jsem s pozdravem
<br> Zpráva starostky obce o činnosti a o dění v obci
<br> Zpráva kontrolního a finančního výboru o činnosti
<br> Kontrola plnění rozpočtu a stavu finančních prostředků obce
<br> Rozpočtové opatření č.10/2016 - provedena úprava rozpočtu v měsíci listopadu,11/2016 k provedení konečně úpravy rozpočtu v měsíci prosinci
<br> Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání rozpočtu obce Častrov v roce 2016
<br> Projednání zveřejněného návrhu rozpočtu obce Častrov na rok 2017
<br> Projednání rozpočtového výhledu na období 2018—2022
<br> Kanalizace Metánov — informace - kvalifikační dokumentace,zadávací dokumentace,jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
<br> Projednání žádostí o prodloužení pronájmu obecních bytů,nebytových prostora bytů v DPS
<br>.Schválení prodeje majetku obce dle zveřejněných záměrů.Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru <,>
<br> přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů Projednání návrhu jednorázových odměn občanům obce Projednání úpravy odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce Návrh členů komise k provedení inventarizace majetku obce Zásady zveřejňování příspěvků ve zpravodaji
<br> Schválení podání žádostí o poskytnutí dotací
<br> Diskuze
<br> Závěr
<br> | //
<br>.v,/ _,_,* fi" Čí 7
<br> * 1
<...

Načteno

edesky.cz/d/6361542

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz