« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina_aktual.č.2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [264 KB]
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor územního plánování
<br> a stavebního řádu ' Žižkmvíů Jihlava.Česká republika Obce Kraje vysočina
<br> OBECNÍ ÚŘAD Z _.Došlortne ___ \.— A / Krajský úřad Kraje Vysočina,odd <.>
<br> / 1 (,Á Ě ostatních správních činností- zde u ] -
<br> : / I) 'i') 4 FM lb && / ? i ŠM! [% dokumc'ils/počev listů /Šr?r'o_h' LNA ) Ájý
<br> 1
<br> Paša—Bv; mší? “ ":le : /' “„Jakwmění ! f' '7 /— Hbf—cu ť! \/ Ú S © "=" “"““—1 mys-___;,//0 " “***-Wm »; Váš dopis značky/zo dno Číslo jednací Vyňzuieltalefon V Jihlavě dne KUJI 69990/2016 L.Ryšavá 21.09.2016 OUP 218/2015 OUP-342 564 602 270
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> o VYDÁNÍ AKTUALIZACE č.: ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina,odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „krajský úřad“) jako příslušný orgán podle 5 7 odst 1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb,o územním plánování a stavebním řádu (staVební zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů
<br> oznamuje <,>
<br> že Zastupitelstvo Kraje Vysočina jako příslušný správní orgán ve smyslu 5 7 odst.2 písm.a) stavebního zákon,za použití 5 36 odst.4 stavebního zákona a vsouladu s 5 171 až 174 správního řádu na svém 5.zasedání dne 13.září 2016 usnesením 04631051201BIZK
<br> rozhodlo 0 vydání Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina formou opatření Obecné povahy <.>
<br> Vzhledem k velkému rozsahu dokumentace vydané Aktualizace č 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen Aktualizace č.2 ZÚR KrV),kterou není možno kompletně zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a úředních deskách obecních úřadů kraje,krajský úřad v souladu s š 20 odst.2 stavebního zákona,5 173 odst.1 správního řádu a v souladu s 5 164 stavebního zákona oznamuje,že může každý do Aktualizace č 2 ZÚR KrV,odůvodnění a dokladové dokumentace nahlédnout u správního úřadu který opatření obecné povahy vydal,tj v listinné podobě ...

Načteno

edesky.cz/d/6361527

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz