« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - záměr obce č.8_2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [84 KB]
Záměr obce Častrov č.8/2016 ze dne 8.9.2016
<br> Z á m ě r č.8/2016 obce Častrov ze 8.9.2016
<br> Zastupitelstvo obce Častrov svým usnesením č.6 - 2016 ze dne 8.9.2016
<br> s c h v a I uj e
<br> zveřejnit záměr č.8/2016 — provést směnu pozemků ve vlastnictví obce č.1926/1,1925/1,1925/2,1925/3,1924/1 a částí parcel č.1908 a 1927 v k.ú.Častrov za parcely 718/3,718/4,725/10,149/3 v k.ú.IVIetánov,ke kterým je vyznačeno právo hospodařit pro Lesy ČR,s.p <.>,k části parcely č.1908,která vede z Barborky do Mezné bude vyznačeno věcné břemeno práva a jízdy a nebude opatřena závorou
<br> XXXX XXXXXXXX,Dis <.>
<br> Ing.XXX Ho šková ' starostka (* © místostarosta XSTRO“ y\\ !
<br> Častrov 8.9.2016
<br> [ Zveřejněno sejmuto
<br> _.<.>.<.> F__ \

Načteno

edesky.cz/d/6361524

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz