« Najít podobné dokumenty

Obec Rohoznice (Pardubice) - Návrh závěrečného účtu RSOB rok 2022 a zpráva o výsledku hospodaření za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rohoznice (Pardubice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
Vyvěšeno dne: 19.5.2023 Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne: 19.5.2023
Sejmuto dne: 30.6.2023 sejmuto dne: 30.6.2023
Návrh závěrečného účtu RSOB rok 2022
Licence: D0BX XCRGBZUC / ZN2 (24012022 / 24012022)
<br>
<br> RSO Bohdanečsko
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022
(v Kč)
<br> 26.01.2023 12h26m 4s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 5
<br> sestavený ke dni 31.12.2022
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70847517
<br> název RSO Bohdanečsko
<br> ulice,č.p.Masarykovo náměstí 1
<br> obec Lázně Bohdaneč
<br> PSČ,pošta 53341
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 722949446
<br> fax
<br> e-mail dkasparova@rohovladovabela.cz
<br> WWW stránky www.bohdanecko.cz
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br> 26.01.2023 12h26m 4s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 5
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 14 800,00 14 800,00 9 256,62
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 442 200,00 937 281,00 941 281,00
<br> Příjmy celkem 457 000,00 952 081,00 950 537,62
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2139 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku 14 700,00 14 700,00 9 200,00
<br> 213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku 14 700,00 14 700,00 9 200,00
<br> 2141 Příjem z úroků 100,00 100,00 56,62
<br> 214 Přijaté výnosy z finančního ma...

Načteno

edesky.cz/d/6361143

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rohoznice (Pardubice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz