« Najít podobné dokumenty

Obec Vítanov - Oznámení o záměru obce pronajmout část pozemku v jejím vlastnictví č.p. 690/6 č.j. VitZam 2/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vítanov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr_2_2023.pdf (680.2 kB)
OBEC VÍTANOV,Vítanov 126,539 01
<br> IČ: 00271152,- IDDS: 7fpb263
<br> Č.j.VitZam 2/2023
<br> Vítanov 19.5.2023
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout či vypůjčit pozemek v jejím vlastnictví <.>
<br> Obec Vítanov zveřejňuje ve smyslu ustanovení 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> Pozemek parcelní číslo 690/6 v katastrálním území Vítanov o výměře 150 m2
<br> Druh pozemku — trvalý travní porost
<br> Přílohou tohoto záměru je výtisk částí katastrální mapy s vyznačením zde uvedeného pozemku.Bližší informace lze získat u starostky lng.XXXX XXXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX,email: obechitanovcz
<br> Zájemci mohou svou písemnou žádost s kontaktními údaji předat na obecní úřad nebo zaslat poštou na adresu obecního úřadu Vítanov 126,539 01 <.>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXX,starostka Obce Vítanov,v.r <.>
<br> Vyvěšeno: 19.5.2023
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/6360534

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vítanov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz