« Najít podobné dokumenty

Obec Plužná - Nařízení státní veterinární správy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plužná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1190429798_4_Priloha_c_4_Zadost_o_proplaceni_nalezneho_uzavrene_pas_I.doc (104 kB)
Stétnl'
veterinérni
spréva
<br>
<br>
ŽÁDOST č.*)      
o proplacení nalezených volně žijících prasat v UZAVŘENÉM PÁSMU I
(podle Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace kód EpI162 pro nálezné v uzavřeném pásmu I)
Počet:      
Kategorie:      
Pohlaví: FORMCHECKBOX
 ♀ / FORMCHECKBOX
 ♂
Váha:       kg
<br> Nalezeno dne:      
Katastrální území (KÚ) nálezu:      
Kód KÚ:      
Uživatel honitby:      
Reg.č.honitby:      
Nálezné vyplatit
Jméno nálezce:      
Datum narození:      
Telefon:      
Obec bydliště:      
PSČ:      
Ulice a číslo:      
Číslo účtu:  - / (kód banky)
<br> Poznámka:      
     
Datum:      
<br>      
     
<br> podpis nálezce / zástupce honitby**)
razítko a podpis úředního veterinárního lékaře
<br> Vyplatit na účet:        Kč
<br> Příkazce operace (podpis)*):      
Správce rozpočtu*):      
Příloha k žádosti č.*)      
<br> o proplacení nalezených volně žijících prasat
(podle kódu EpI162 Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace)
<br> Seznam nalezených volně žijících prasat
Pořadí
GPS místa nalezeného kusu
<br>      
     
<br>      
     
<br>      
     
<br>      
     
<br>      
     
<br>      
     
<br>      
     
<br>      
     
<br>      
     
<br>      
     
<br>      
     
<br>      
     
<br>
Počet celkem:      
<br>
<br>
<br>
podpis nálezce / zástupce honitby
razítko a podpis
<br>
<br> úředního veterinárního lékaře
*) vyplní úřední veterinární lékař
**) nehodící se škrtněte
priloha_1190429798_3_Priloha_c_3_Zadost_o_proplaceni_zastrelneho_uzavrene_pas_I.doc (108 kB)
Stétnl'
veterinérni
spréva
<br>
<br>
ŽÁDOST č.*)      
o proplacení ulovených volně žijících prasat v UZAVŘENÉM PÁSMU I
(podle Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace kód EpI172 pro zástřelné v uzavřených pásmech I)
Zástřelné vyplatit
Jméno nálezce:      
Datum narození:      
Telefon:      
Obec bydliště:      
PSČ:      
Ulice a číslo:      
Číslo účtu:  - / (kód banky)
<br> Poznámka:      
     
Datum:      
<br>      
     
<br> podpis zástupce honitby
razítko a podpis úředního veterinárního lékaře
<br> Dle přiložené přílohy Seznam zúčtovatelných plomb bude vyplaceno po kontrole vyšetřených vzorků se zúčtovatelnou plombou*)
Vyplatit na účet: __________ Kč
<br> Příkazce operace (podpis)*):
Správce rozpočtu*):
Příloha k žádosti č.*)      
<br> o proplacení ulovených volně žijících prasat
(podle kódu EpI172 Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace)
<br> Seznam zúčtovatelných plomb
Číslo zúčtovatelné plomby
GPS místa střeleného kusu
Datum lovu
<br>      
     
     
<br>      
     
     
<br>      
     
     
<br>      
     
     
<br>      
     
     
<br>      
     
     
<br>      
     
     
<br>      
     
     
<br>      
     
     
<br>      
     
     
<br>      
     
     
<br>      
     
     
<br>      
     
     
<br>      
     
     
<br>      
     
     
<br>
Počet celkem:      
<br>
<br>
<br>
podpis zástupce honitby
razítko a podpis
<br>
<br> úředního veterinárního lékaře
*) vyplní úřední veterinární lékař
priloha_1190429798_2_Priloha_c_2_Objednavka_AMP_a_KMP_nalezene_su_uzavrene_pasmo_I (1).docx (1.11 MB)
OBJEDNÁVKA LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ NA AFRICKÝ MOR PRASAT (AMP) A KLASICKÝ MOR PRASAT (KMP) U PRASETE DIVOKÉHO (kusy nalezené a usmrcené dopravním prostředkem v uzavřeném pásmu I) KVS SVS / pracoviště:       Pro SVÚ:       1.OBJEDNÁVKA VYŠETŘENÍ NA: uhynulá KMP kód EpI150,EpI151 |_| AMP kód EpI405,EpI415 |_| sražená KMP kód EpI152,EpI153 |_| AMP kód EpI405,EpI415 |_| 2.OBJEDNAVATEL / ŽADATEL / NÁLEZCE: Jméno a příjmení:       Firma / společnost:       Ulice,č.p.:       Obec:       PSČ / Okres:       Telefon:       E-mail:       Č.účtu:       3.MÍSTO NÁLEZU: Název honitby:       KÚ číslo:       Obec:       PSČ:       Reg.č.honitby: C Z                     Okres:       GPS:       Lokalita / název místa:       4.IDENTIFIKACE NALEZENÉHO KUSU (vhodné zaškrtněte): Datum nálezu       Pohlaví: samec |_| ♂ samice |_| ♀ nelze identifikovat |_| Kategorie sele |_| lončák |_| bachyně |_| kňour |_| Hmotnost (kg) 1-10 |_| 10-20 |_| 20-40 |_| 50-75 |_| >75 |_| Stav kadáveru 1.Čerstvý neporušený kadáver |_| 2.Nadmutý neporušený kadáver |_| 3.Biochemicky aktivní rozklad (rozklad orgánů) |_| 4.Pokročilý rozklad (rozklad zbytků orgánů,čpavkový zápach) |_| 5.Vysychání zbytků měkkých tkání |_| 6.Kosterní zbytky (pouze kosti,zbytky chrupavek,vaziva a zbytky kůže) |_| 5.ODEBRANÝ VZOREK: Barva / krev |_| Jiné vzorky: slezina |_|,ledvina |_|,mízní uzlina |_|,dlouhá kost |_|,jiný:       Pírko ANO |_| NE |_| DOPORUČENÝ POSTUP ODBĚRU VZORKŮ NA AMP / KMP (odběrová souprava) Při odběru vzorků vždy použijte jednorázové ochranné rukavice! 1) Jako vzorek k vyšetření AMP či KMP odeberte barvu/krev a to do přiložené stříkačky.Po nasátí krve odlomte píst a stříkačku uzavřete přiloženou plastovou čepičkou.STŘÍKAČKA NA BARVU / KREV 2) Pokud nelze odebrat krev,odeberte část orgánů (slezina) do přiložené uzavíratelné plastové vzorkovnice.VZORKOVNICE / KONTEJNER NA ORGÁNY vzorkovnice / kontejner na vzorkovnice 3) V případě nemožnosti odebrat krev či orgány/tkáně,je nutné odebrat dlouhou kost.Odebrané vzor...
priloha_1190429798_1_Priloha_c_1_Objednavka_AMP_ulovene_su_uzavrene_pasmo_I (1).docx (1.13 MB)
OBJEDNÁVKA LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ NA AFRICKÝ MOR PRASAT (AMP) U PRASETE DIVOKÉHO (kusy ulovené v uzavřeném pásmu I) KVS SVS / pracoviště:       Pro SVÚ:       1.OBJEDNÁVKA VYŠETŘENÍ na: ulovená AMP kód EpI505,EpI515 2.OBJEDNATEL (☐uživatel honitby,☐nálezce,☐majitel pozemku,☐jiný): Obchodní firma nebo jméno a příjmení u fyzické osoby:       Ulice,č.popisné:       Obec:       PSČ:       IČ:       Telefon:       E-mail:       3.IDENTIFIKACE ULOVENÝCH KUSŮ: Datum ulovení: Č.Pohlaví Váha Kategorie Č.vzorku (plomba) Odebraný vzorek Zdravotní stav kusu 1 ☐♂ ☐♀ ☐ nelze identifikovat       sele ☐ lončák ☐ bachyně ☐ kňour ☐       krev ☐ slezina ☐,ledvina ☐,mízní uzlina ☐,dlouhá kost ☐,jiný ☐ ……………… ☐Bez příznaků ☐Neobvyklé chování (nekoordinované pohyby,shlukování zvířat) ☐Výtok z nosu nebo očí ☐Překrvené skvrny na kůži ☐Překrvené orgány v dutině hrudní nebo břišní ☐Zvětšená slezina ☐Tekutina v dutinách ☐Jiné: 2 ☐♂ ☐♀ ☐ nelze identifikovat       sele ☐ lončák ☐ bachyně ☐ kňour ☐       krev ☐ slezina ☐,ledvina ☐,mízní uzlina ☐,dlouhá kost ☐,jiný ☐ …………………… ☐Bez příznaků ☐Neobvyklé chování (nekoordinované pohyby,shlukování zvířat) ☐Výtok z nosu nebo očí ☐Překrvené skvrny na kůži ☐Překrvené orgány v dutině hrudní nebo břišní ☐Zvětšená slezina ☐Tekutina v dutinách ☐Jiné: 3 ☐♂ ☐♀ ☐ nelze identifikovat       sele ☐ lončák ☐ bachyně ☐ kňour ☐       krev ☐ slezina ☐,ledvina ☐,mízní uzlina ☐,dlouhá kost ☐,jiný ☐ …………………… ☐Bez příznaků ☐Neobvyklé chování (nekoordinované pohyby,shlukování zvířat) ☐Výtok z nosu nebo očí ☐Překrvené skvrny na kůži ☐Překrvené orgány v dutině hrudní nebo břišní ☐Zvětšená slezina ☐Tekutina v dutinách ☐Jiné: 4 ☐♂ ☐♀ ☐ nelze identifikovat       sele ☐ lončák ☐ bachyně ☐ kňour ☐       krev ☐ slezina ☐,ledvina ☐,mízní uzlina ☐,dlouhá kost ☐,jiný ☐ …………………… ☐Bez příznaků ☐Neobvyklé chování (nekoordinované pohyby,shlukování zvířat) ☐Výtok z nosu nebo očí ☐Překrvené skvrny na kůži ☐Překrvené orgány v dutině hrudní nebo břišní ☐Zvětšená slezina ☐Tekutina v dutiná...
Narizeni_SVS_MVO_c._j._SVS_2023_068311-S_pro_uzavrene_pasmo_I_AMP_dle_Narizeni_EU_2023_594.pdf (621.68 kB)
1
<br>
Č.j.SVS/2023/068311-S
<br>
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále jen
<br> „KVSS“) jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst.4 a 7 a § 49
<br> odst.1 písm.c) zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých souvisejících
<br> zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů,s ohledem na nařízení Evropského
<br> parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení
<br> některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“),v platném znění (dále
<br> jen „nařízení (EU) 2016/429”) a podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/594 ze dne 16 <.>
<br> března 2023,kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat a zrušuje
<br> prováděcí nařízení (EU) 2021/605,v platném znění (dále jen „nařízení (EU) 2023/594“),podle
<br> nařízení Komise (EU) č.142/2011 ze dne 25.února 2011,kterým se provádí nařízení
<br> Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší
<br> produkty živočišného původu a získané produkty,které nejsou určeny k lidské spotřebě,a
<br> provádí směrnice Rady 97/78/ES,pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od
<br> veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice,v platném znění (dále jen „nařízení
<br> Komise (EU) č.142/2011“),podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze
<br> dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
<br> 2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu <,>
<br> v platném znění (dále jen „nařízení (EU) 2020/687“),Nařízení Evropského Parlamentu a Rady
<br> (ES) č.853/2004 ze dne 29.dubna 2004,kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro
<br> potraviny živočišného původu (dále jen „nařízení (ES) č.853/2004“) a v souladu s ustanovením
<br> § 54 odst.2 písm.a) a odst.3 veterinárn...

Načteno

edesky.cz/d/6360403

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plužná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz