« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument62_2023.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument62_2023.pdf
Statutární město Ostrava.v,<.> „,Městský obvod Ostrava-Jih Vy be f'OVe I'IZGI'II
<br> úřad městského obvodu
<br> Oznámení výběrového řízení č.16/2023
<br> Statutární město Ostrava,tajemník Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih,Horní 791/3,700 30 Ostrava-Hrabůvka vyhlašuje výběrové řízení na místo:
<br> úředníka odboru financí a rozpočtu
<br> S náplní práce: ekonomika — zaměstnanec zajišťuje činnosti na svěřeném úseku rozpočtu městského obvodu a plní funkci správce rozpočtu v rámci řídící kontroly dle zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě,ve znění pozdějších předpisů,a to zejména:
<br> - připravuje podklady potřebné pro sestavování a schvalování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu <.>
<br> - ověřuje finanční krytí výdajů rozpočtu <,>
<br> - zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu,sleduje jeho čerpání a plnění <,>
<br> - zabezpečuje činnosti spojené s prováděním změn rozpočtu a návrhem rozpočtových opatření <,>
<br> - zpracovává podklady k rozborům hospodaření a podílí se na sestavování závěrečného účtu <,>
<br> - připravuje podklady pro rozhodování orgánů městského obvodu <,>
<br> — spolupracuje při tvorbě a sledování změn rozpočtu ve vztahu k příspěvkovým organizacím <,>
<br> - zajišťuje ekonomickou podporu pro financování projektů spolutinancovaných z EU apod <.>
<br> Platová třída: 10 v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (23 390— Kč — 34 370,— Kč,podle délky uznané praxe) a možnost postupného přiznání osobního příplatku v souladu s 5 131 zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,vše ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih Počet obsazovaných míst úředníků: 1 — pracovní poměr na dobu určitou Předpokládaný termín nástupu: ihned po skončení výběrového řízeni nebo dohodou
<br> Předpoklady ve smyslu 5 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávních celků,ve znění pozdějších předpisů
<br> P...

Načteno

edesky.cz/d/6347725

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
27. 09. 2023
27. 09. 2023
27. 09. 2023
27. 09. 2023
25. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz