« Najít podobné dokumenty

Město Roudnice Nad Labem - Referent/referentka obecního živnostenského úřadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Roudnice Nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor DOC 18.67 KB
Město Roudnice nad Labem
Městský úřad – odbor tajemníka
Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem
<br> Nabídka pracovní pozice:
<br> - referent/referentka obecního živnostenského úřadu -
<br> Náplň práce: zajišťování ucelené odborné a metodické agendy živnostenského úřadu <.>
Místo výkonu práce: Městský úřad a Město Roudnice nad Labem <.>
Platové zařazení: dle zákoníku práce č.262/2006 Sb.a nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,platová třída 10 <.>
Trvání pracovního poměru: doba určitá,po dobu nepřítomnosti zaměstnance uvolněného pro překážky z důvodu obecného zájmu <.>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
· fyzická osoba,která je státním občanem České republiky,případně fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt <,>
· dosáhla věku 18 let,je plně svéprávná (způsobilá k právním úkonům),je bezúhonná <,>
· ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy <.>
Požadavky:
· vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání <,>
· rámcová znalost živnostenského zákona,zákona o kontrole (kontrolní řád),zákona o obcích,správního řádu,zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich <,>
· praxe ve veřejné správě – výhodou <,>
· zvláštní odborná způsobilost na úseku živnostenského podnikání – výhodou <.>
Další požadavky:
· výborné komunikační schopnosti <,>
· velmi dobrá znalost a samostatná práce na PC <,>
· velmi dobrý písemný projev v českém jazyce <,>
· aktivita a pracovní nasazení <,>
· ochota se dále vzdělávat <,>
· nástup červenec 2023 nebo po dohodě <.>
<br>
<br> V případě zájmu kontaktujte do 12.06.2023 Ing.Šárku Čápovou,vedoucí odboru,tel.602440197,e-mail: scapova@roudnicenl.cz
<br>
<br>
<br> Roudnice nad Labem,dne 12.05.2023
<br>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
tajemník městského úřadu
zobrazit
Město Roudnice nad Labem
Městský úřad – odbor tajemníka
Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem
<br> Nabídka pracovní pozice:
<br> - referent/referentka obecního živnostenského úřadu -
<br> Náplň práce: zajišťování ucelené odborné a metodické agendy živnostenského úřadu <.>
Místo výkonu práce: Městský úřad a Město Roudnice nad Labem <.>
Platové zařazení: dle zákoníku práce č.262/2006 Sb.a nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,platová třída 10 <.>
Trvání pracovního poměru: doba určitá,po dobu nepřítomnosti zaměstnance uvolněného pro překážky z důvodu obecného zájmu <.>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
· fyzická osoba,která je státním občanem České republiky,případně fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt <,>
· dosáhla věku 18 let,je plně svéprávná (způsobilá k právním úkonům),je bezúhonná <,>
· ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy <.>
Požadavky:
· vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání <,>
· rámcová znalost živnostenského zákona,zákona o kontrole (kontrolní řád),zákona o obcích,správního řádu,zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich <,>
· praxe ve veřejné správě – výhodou <,>
· zvláštní odborná způsobilost na úseku živnostenského podnikání – výhodou <.>
Další požadavky:
· výborné komunikační schopnosti <,>
· velmi dobrá znalost a samostatná práce na PC <,>
· velmi dobrý písemný projev v českém jazyce <,>
· aktivita a pracovní nasazení <,>
· ochota se dále vzdělávat <,>
· nástup červenec 2023 nebo po dohodě <.>
<br>
<br> V případě zájmu kontaktujte do 12.06.2023 Ing.Šárku Čápovou,vedoucí odboru,tel.602440197,e-mail: scapova@roudnicenl.cz
<br>
<br>
<br> Roudnice nad Labem,dne 12.05.2023
<br>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
tajemník městského úřadu
Soubor DOC 18.67 KB
Město Roudnice nad Labem
Městský úřad – odbor tajemníka
Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem
<br> Nabídka pracovní pozice:
<br> - referent/referentka obecního živnostenského úřadu -
<br> Náplň práce: zajišťování ucelené odborné a metodické agendy živnostenského úřadu <.>
Místo výkonu práce: Městský úřad a Město Roudnice nad Labem <.>
Platové zařazení: dle zákoníku práce č.262/2006 Sb.a nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,platová třída 10 <.>
Trvání pracovního poměru: doba určitá,po dobu nepřítomnosti zaměstnance uvolněného pro překážky z důvodu obecného zájmu <.>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
· fyzická osoba,která je státním občanem České republiky,případně fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt <,>
· dosáhla věku 18 let,je plně svéprávná (způsobilá k právním úkonům),je bezúhonná <,>
· ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy <.>
Požadavky:
· vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání <,>
· rámcová znalost živnostenského zákona,zákona o kontrole (kontrolní řád),zákona o obcích,správního řádu,zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich <,>
· praxe ve veřejné správě – výhodou <,>
· zvláštní odborná způsobilost na úseku živnostenského podnikání – výhodou <.>
Další požadavky:
· výborné komunikační schopnosti <,>
· velmi dobrá znalost a samostatná práce na PC <,>
· velmi dobrý písemný projev v českém jazyce <,>
· aktivita a pracovní nasazení <,>
· ochota se dále vzdělávat <,>
· nástup červenec 2023 nebo po dohodě <.>
<br>
<br> V případě zájmu kontaktujte do 12.06.2023 Ing.Šárku Čápovou,vedoucí odboru,tel.602440197,e-mail: scapova@roudnicenl.cz
<br>
<br>
<br> Roudnice nad Labem,dne 12.05.2023
<br>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
tajemník městského úřadu
zobrazit
Město Roudnice nad Labem
Městský úřad – odbor tajemníka
Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem
<br> Nabídka pracovní pozice:
<br> - referent/referentka obecního živnostenského úřadu -
<br> Náplň práce: zajišťování ucelené odborné a metodické agendy živnostenského úřadu <.>
Místo výkonu práce: Městský úřad a Město Roudnice nad Labem <.>
Platové zařazení: dle zákoníku práce č.262/2006 Sb.a nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,platová třída 10 <.>
Trvání pracovního poměru: doba určitá,po dobu nepřítomnosti zaměstnance uvolněného pro překážky z důvodu obecného zájmu <.>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
· fyzická osoba,která je státním občanem České republiky,případně fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt <,>
· dosáhla věku 18 let,je plně svéprávná (způsobilá k právním úkonům),je bezúhonná <,>
· ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy <.>
Požadavky:
· vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání <,>
· rámcová znalost živnostenského zákona,zákona o kontrole (kontrolní řád),zákona o obcích,správního řádu,zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich <,>
· praxe ve veřejné správě – výhodou <,>
· zvláštní odborná způsobilost na úseku živnostenského podnikání – výhodou <.>
Další požadavky:
· výborné komunikační schopnosti <,>
· velmi dobrá znalost a samostatná práce na PC <,>
· velmi dobrý písemný projev v českém jazyce <,>
· aktivita a pracovní nasazení <,>
· ochota se dále vzdělávat <,>
· nástup červenec 2023 nebo po dohodě <.>
<br>
<br> V případě zájmu kontaktujte do 12.06.2023 Ing.Šárku Čápovou,vedoucí odboru,tel.602440197,e-mail: scapova@roudnicenl.cz
<br>
<br>
<br> Roudnice nad Labem,dne 12.05.2023
<br>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
tajemník městského úřadu
Soubor DOC 111.00 KB
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.L
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> Karlovo náměstí 21,413 21 Roudnice n.L <.>
<br> Tel.416 850 111,Fax.416 850 195,E-mail: epodatelna@roudnicenl.cz
<br>
<br>
Spis.zn.:
17191/2023
Roudnice n.L.dne
<br> Č.j.:
MURCE/23980/2023
<br>
Vyřizuje :
Havlák
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městský úřad v Roudnici nad Labem,odbor dopravy (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"),místně příslušný dle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“),v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté,správního řádu,které bylo zahájeno na základě žádosti
<br> PORR a.s <.>,IČO 43005560,Dubečská č.p.3238/36,100 00 Praha,kterou zastupuje TRASO-DC s.r.o <.>,IČO 02614359,Huntířov č.p.191,405 02 Huntířov
ze dne 4.4.2023 v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje,dopravního inspektorátu v Litoměřicích ze dne 18.4.2023 pod č.j.KRPÚ-65540-3/ČJ-2023-040606,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci – silnici II/240 (Jungmannova,Nerudova),III/24618 (T.G.Masaryka) a místních komunikacích Horova,Alej 17.listopadu a Riegrova v Roudnici nad Labem dle přiložené grafické přílohy z důvodu oprav povrchů komunikacích v rámci reklamace stavebních úprav Riegrovy ulice <.>
Přechodná úprava provozu bude provedena za následujících podmínek:
<br> · Provedení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (dopravní značení) – silnici II/240 (Jungmannova,Nerudova),III/24618 (T.G.Masaryka) a místních komunikací...
zobrazit
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.L
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> Karlovo náměstí 21,413 21 Roudnice n.L <.>
<br> Tel.416 850 111,Fax.416 850 195,E-mail: epodatelna@roudnicenl.cz
<br>
<br>
Spis.zn.:
17191/2023
Roudnice n.L.dne
<br> Č.j.:
MURCE/23980/2023
<br>
Vyřizuje :
Havlák
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městský úřad v Roudnici nad Labem,odbor dopravy (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"),místně příslušný dle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“),v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté,správního řádu,které bylo zahájeno na základě žádosti
<br> PORR a.s <.>,IČO 43005560,Dubečská č.p.3238/36,100 00 Praha,kterou zastupuje TRASO-DC s.r.o <.>,IČO 02614359,Huntířov č.p.191,405 02 Huntířov
ze dne 4.4.2023 v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje,dopravního inspektorátu v Litoměřicích ze dne 18.4.2023 pod č.j.KRPÚ-65540-3/ČJ-2023-040606,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci – silnici II/240 (Jungmannova,Nerudova),III/24618 (T.G.Masaryka) a místních komunikacích Horova,Alej 17.listopadu a Riegrova v Roudnici nad Labem dle přiložené grafické přílohy z důvodu oprav povrchů komunikacích v rámci reklamace stavebních úprav Riegrovy ulice <.>
Přechodná úprava provozu bude provedena za následujících podmínek:
<br> · Provedení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (dopravní značení) – silnici II/240 (Jungmannova,Nerudova),III/24618 (T.G.Masaryka) a místních komunikací...
Soubor PDF 154.05 KB
zobrazit

Načteno

edesky.cz/d/6347549

Meta

Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Roudnice Nad Labem
20. 09. 2023
18. 09. 2023
18. 09. 2023
18. 09. 2023
18. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Město Roudnice Nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz