« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - Veřejná vyhláška - omezení užívání pitné vody

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh opatření obecné povahy - omezení užívání pitné vody.pdf (557.62 kB)
<.> /4
<br> Městský úřad Kolín
Odbor životního prostředí a zemědělství
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz
sídlo odboru: Sokolská 545,Kolín II
<br>
<br> Energie AG Kolín a.s <.>
Orebitská 885
Kolín IV
280 02 KOLÍN
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Oprávněná
úřední osoba:
<br> Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OZPZ 48006/23-hak
OZPZ 7150/2023
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX <,>
Bc.XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
katerina.haklova@mukolin.cz
<br>
Počet listů:
<br> Příloh/listů:
2
0/0
<br>
Datum: 12.05.2023
<br>
Oznámení o podaném návrhu na vydání opatření obecné povahy - v obcích Kolín (vč.částí
Sendražice,Štítary a Zibohlavy),Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry,Ovčáry,Volárna,Tři Dvory <,>
Konárovice,Veletov,Ratboř,Radovesnice I,Kořenice,Křečhoř (vč.částí Kamhajek a Kutlíře) <,>
Libodřice,Chocenice,Břežany I,Velim,Plaňany,Dobřichov a voda předaná obcím Cerhenice <,>
Radim,Pašinka a Velký Osek <.>
<br>
Návrh opatření obecné povahy
<br> (Veřejnou vyhláškou)
<br>
<br> Městský úřad Kolín,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení
§104 odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů a § 27 odst.2 písm.b) zákona č.274/2001 Sb.<,>
o vodovodech a kanalizacích,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením § 25 a § 172 <,>
§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen správní řád) <,>
<br> navrhuje
<br> na základě podané žádosti dne 10.05.2023 společností ENERGIE AG Kolín,a.s <.>,IČ: 475 38 457 <,>
Orebitská 885,Kolín IV,jako provozovatele skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu v obcích
Kolín (vč.částí Sendražice,Štítary a Zibohlavy),Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry,Ovčáry,Volárna,Tři
Dvory,Konárovice,Veletov,Ratboř,Radovesnice I,Kořenice,Křečhoř (vč.částí Kamhajek a Kutlíře) <,>
Libodřice,Chocenice,Břežany I,Velim,Plaňany,Dobřichov a voda předaná obcím Cerhenice,Radim ...

Načteno

edesky.cz/d/6346876

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz