« Najít podobné dokumenty

Město Roudnice Nad Labem - Seznámení s doplňujícím podkladem územního řízení 1641/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Roudnice Nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor PDF 275.22 KB
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE NAD LABEM
Karlovo náměstí 21,Roudnice nad Labem.413 21 Tel.416 850 111,Fax.416 850 171
<br> Stavební úřad
<br> Datum: 16.5.2023
<br> Spis.zn.: SU/1641/2020/We
<br> Č.j.: MURCE/23750/2023
<br> Vyřizuje : Ing.Klára Wetzsteinová/ 416850252
<br> kwetzsteinova@roudnicenl.cz
<br> SEZNÁMENÍ S DOPLŇUJÍCÍM PODKLADEM ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> VIAD delta s.r.o <.>,IČO 07776063,Opatovická 1315,110 00 Praha-Nové Město <,>
kterou zastupuje Bukolsky architekti s.r.o <.>,IČO 28359755,Údolní 403,602 00 Brno-Veveří (dále jen
"navrhovatel") podal dne 21.10.2020 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Senior Lives Roudnice
Roudnice nad Labem,Špindlerova třída č.p.671
<br> na pozemku parc.č.1552,1553/1,1553/2,1553/3,1553/4,1553/5 v katastrálním území Roudnice nad Labem <.>
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Stavební úřad Městského úřadu v Roudnici nad Labem,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona oznámil
zahájení územního řízení dotčeným orgánům státní správy a známým účastníkům řízení <.>
<br> Navrhovatel dne 11.5.2023 předložil doplňující podklad pro vydání územního rozhodnutí na základě výzvy
stavebního úřadu č.j.MURCE/16091/2023 ze dne 29.3.2023 <.>
<br> Podle § 36 zákona č.500/2004 Sb <.>,o správním řízení máte možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit
k novému podkladu a podat své námitky do
<br> 15 dnů od doručení tohoto oznámení <,>
<br> Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad Městského úřadu v Roudnici nad
Labem,úřední dny pondělí,středa 7 - 17 hod.) <.>
<br> Upozornění:
<br>  Účastníci řízení se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladu i ke způsobu jeho zjištění <,>
popřípadě navrhnout jeho doplnění <.>
<br>  Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat,předloží...
zobrazit
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE NAD LABEM
Karlovo náměstí 21,Roudnice nad Labem.413 21 Tel.416 850 111,Fax.416 850 171
<br> Stavební úřad
<br> Datum: 16.5.2023
<br> Spis.zn.: SU/1641/2020/We
<br> Č.j.: MURCE/23750/2023
<br> Vyřizuje : Ing.Klára Wetzsteinová/ 416850252
<br> kwetzsteinova@roudnicenl.cz
<br> SEZNÁMENÍ S DOPLŇUJÍCÍM PODKLADEM ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> VIAD delta s.r.o <.>,IČO 07776063,Opatovická 1315,110 00 Praha-Nové Město <,>
kterou zastupuje Bukolsky architekti s.r.o <.>,IČO 28359755,Údolní 403,602 00 Brno-Veveří (dále jen
"navrhovatel") podal dne 21.10.2020 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Senior Lives Roudnice
Roudnice nad Labem,Špindlerova třída č.p.671
<br> na pozemku parc.č.1552,1553/1,1553/2,1553/3,1553/4,1553/5 v katastrálním území Roudnice nad Labem <.>
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Stavební úřad Městského úřadu v Roudnici nad Labem,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona oznámil
zahájení územního řízení dotčeným orgánům státní správy a známým účastníkům řízení <.>
<br> Navrhovatel dne 11.5.2023 předložil doplňující podklad pro vydání územního rozhodnutí na základě výzvy
stavebního úřadu č.j.MURCE/16091/2023 ze dne 29.3.2023 <.>
<br> Podle § 36 zákona č.500/2004 Sb <.>,o správním řízení máte možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit
k novému podkladu a podat své námitky do
<br> 15 dnů od doručení tohoto oznámení <,>
<br> Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad Městského úřadu v Roudnici nad
Labem,úřední dny pondělí,středa 7 - 17 hod.) <.>
<br> Upozornění:
<br>  Účastníci řízení se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladu i ke způsobu jeho zjištění <,>
popřípadě navrhnout jeho doplnění <.>
<br>  Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat,předloží...

Načteno

edesky.cz/d/6342974

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Roudnice Nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz