« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotacePozvánka na veřejné zasedání, které se bude konat 24.5.2023 od 17:00 101,2 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany č.p.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br> Vážení občané <,>
zveme Vás na veřejné zasedání,které se bude konat ve středu
<br> 24.5.2023 v knihovně obecního úřadu od 17:00
<br>
Místo konání: knihovna obecního úřadu,Vrbčany
<br> Doba konání: 24.5.2023 od 17:00
<br> Návrh programu:
<br> 1) Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
<br> 2) Schválení programu
<br> 3) Rozpočtové opatření č.2/2023
<br> 4) Návrh na schválení účetní závěrky za rok 2022
<br> 5) Seznámení s inventarizací za rok 2022
<br> 6) Projednání Závěrečného účtu za rok 2022 a Zprávy o výsledku
hospodaření obce za rok 2022
<br> 7) Projednání návrhu na schválení daru pro Mažoretky Victory,z.s <.>
<br> 8) Projednání návrhu na schválení daru pro Městys Plaňany na
provoz mateřské školy Plaňany
<br> 9) Návrh na schválení Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného
odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému
odpadového hospodářství
<br> 10) Návrh na schválení Dodatku ke Smlouvě o zajištění a financování
dopravní obslužnosti
<br> 11) Návrh na schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti,stavba: Vrbčany,VN,TS,kNN,p.č.252/1,č.smlouvy:
IV-12-6028459/VB004
<br>
12) Projednání zápisu z kontrolního výboru
<br> 13) Projednání zápisu z finančního výboru
<br>
<br> 14) Diskuze
<br> Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 16.5.2023
Vyvěšeno na elektronické úřední desce obce dne: 16.5.2023
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
Sejmuto z elektronické úřední desky dne:
<br>
<br>
XXXXX XXXXXXXXX – starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/6336490


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz