« Najít podobné dokumenty

Obec Těchobuz - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Těchobuz za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těchobuz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Těchobuz za rok 2022
oddíl I./ 1
<br> 0000 0,00 9,571382 0,00 0,00 0,00
<br> 0000 12 000,00 13 283,991381 12 000,00 110,70 110,70
<br> 0000 3 000,00 4 190,001361 8 000,00 139,67 52,38
<br> 0000 30 000,00 42 593,901356 55 000,00 141,98 77,44
<br> 0000 0,00 2 400,001349 4 966,00 0,00 48,33
<br> 0000 90 000,00 90 910,001345 90 010,00 101,01 101,00
<br> 0000 1 200,00 850,001341 1 200,00 70,83 70,83
<br> 0000 850 000,00 939 913,291211 939 913,29 110,58 100,00
<br> 0000 1 831 600,00 1 831 600,001122 1 831 600,00 100,00 100,00
<br> 0000 303 000,00 413 472,311121 413 472,31 136,46 100,00
<br> 0000 41 000,00 54 702,791113 54 702,79 133,42 100,00
<br> 0000 11 000,00 24 607,561112 24 607,58 223,71 100,00
<br> 0000 240 000,00 267 624,981111 267 624,98 111,51 100,00
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text %SR %UR
<br> 00584061
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2022 12
<br> XXX XXXXX IČ
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2022
<br> Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z
výherních hracích přístrojů
<br> Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
<br> Příjem ze správních poplatků
<br> Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce
<br> Příjem ze zrušených místních poplatků
<br> Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
<br> Příjem z poplatku ze psů
<br> Příjem z daně z přidané hodnoty
<br> Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy poplatníkem je
obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
<br> Příjem z daně z příjmů právnických osob
<br> Příjem z daně...

Načteno

edesky.cz/d/6333486

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těchobuz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz