« Najít podobné dokumenty

Obec Těchobuz - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těchobuz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 708907491
<br> ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br> Č.j.: KUJI 41175/2023 KO
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Těchobuz
<br> se sídlem Těchobuz 60,395 01 Pacov,IČO: 00584061
za rok 2022
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2022 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 25.července 2022 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
X.září 2022 jako dílčí přezkoumání a dne 17.dubna 2023 jako konečné přezkoumání
na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření a podle § 42
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel
zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné
informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření dne 17.dubna 2023 <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Těchobuz
<br> Těchobuz 60
<br> 395 01 Pacov
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXX
pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br>
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXX XXXXX - starosta
<br> XXXXXX XXXXX - místostarosta
<br> XXXXXXX XXXXXXXX,BBus,DiS.- účetní
<br>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/6333485

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těchobuz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz