« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozd - Záměr prodat pozemek v Klužínku na návsi

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr prodat poz Klužínek Mal..doc [0,03 MB]
798 55 Hvozd 90
<br> E-mail: obec@hvozd.cz
www.hvozd.cz tel: 582 383 125
<br> IČO : 00288306
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ
části p.č.st.16 a p.č.64 v k.ú.Klužínek
Obec Hvozd zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39,odst.1,zákona číslo 128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení) záměr prodat část pozemku p.č.st.16 zbořeniště o výměře 116 m2 a části p.č.64 zahrada o výměře 81 m2 v k.ú.Klužínek dle geometrického plánu 145-95/2023 <.>
Ing.XXXXX XXXX
starosta obce
Den vyvěšení:
X.X.2023
<br>
Den sejmutí:
25.5.2023
geom. plán Klužínek.pdf [1,11 MB]
VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
<br> Dosavadní stav Nový stav značení Výměra parcely Druh pozemku Označení Výměra parcely Druh pozemku Typ stavby Způs.Porovnání se stavem evidence právních vztahů )zemku pozemku určen Díl přechází z pozemku Číslo listu Výměra dílu Označení :.číslem Způsob využití parc.číslem Způsob využití Způsob využití výměr označeného v vlastnictví dílu katastru dřívější poz.ha m2 ha m1 nemovitostí evidenci ha m7 57.75 2 57% zaniká 64 7 75 zahrada zaniká 65/7 3 69 zahrada 65/7 5 66 zahrada 0 65/7 702 3 69 cela ř st.75 7 7 75 a 54 1 87 b 5.66 7348/7 33 70 fígl—— 7348/7 35 53 „„my-„„ 0 7348/7 1 35 70 mld : st.76 1 7 21 c 64 1 92 d 35; 8.3 47 49 47 49
<br> Výkaz údajů o bonitovaných půdně e
<br> kologíckých jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu
<br> Parcelní číalo podle Kód BPEJ Výměra BPEJ na dílu Parcelní číslo podle Kód BPEJ Výměra BPEJ na dílu katastru zjednodušené ha m' parcely katastru zjednodušené ha mŽ parcely amovítostí evidence nemovitostí evidence
<br> 5577 74700 33 59 65/7 7 ; 16 a ; 87 b 5% 55 Seznam souřadnic (S—JTSK)
<br> Souřadnice pro zápis do KN Č/s/o bodu Y )( kód kv.| Poznamka 727—3557 57092950 7 7 7576987 8 kO/Ík 727—3782 57090699 7 7 75783 30 8 kol/k 7 57093785 7776777.72 8 kol/k 2 5709 73.30 7 7 7679457 5 púvodn/ trubka
<br> Goometrlcký plan ování úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
<br> Stejnopis ovilíl úředně oprávněný zemimčňoký inženýr:
<br> ;EOMETRICKÝ PLÁN »ro
<br> Jména.pulmoní: ing.Pav/a Hamouzová
<br> Jména.pl'ljmonl:
<br> lng.XXXXX XXXXXXXXX
<br> věna hranice pozemku
<br> XXX
<br> Číslo lžk 'l'adě ánšých Číl lžky úřd! aóýn
<br> mšišckšcš“ř„"í."i;š " “*“ " 2245/2004 „;LZŠSWCTTSLÉW' " "“""“ 2245/2001 <.>
<br> nn.: 17.4.2023 clem: 777/2023 Dnu: 1 8 “Dir 2023 MU 1 l 8/ 2 apřoarlowtl “r * právním,<,> : Tarte ' “ '“v "l <.>,plánu v “ " podobá
<br> v dokumentaci katastrálního úrodu <.>
<br> hotovitel: lituvelsll euduzie :( suchá 34 401 govel ""'- slo plánu: 745—95/2023 (res: Prostějov >ec...

Načteno

edesky.cz/d/6327705

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvozd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz