« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Návrh závěrečného účtu obce Dolní Pohleďza r. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu obce Dolní Pohleďza r. 2022
List1
<br> OBEC DOLNÍ POHLEĎ 1.strana
<br> 285 22 p.Zruč nad Sázavou
<br> Závěrečný účet roku 2022
<br> OBSAH: Rozpočet obce,včetně všech úprav za rok 2022 - rozbor str.č.1
Přehled plnění rozpočtu obce za rok 2022 str.č.2
Rozvaha obce za rok 2022 str.č.3-5
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obcí FIN 2 - 12M k 31.12.2022 str.č.6-17
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce k 31.12.2022 str.č.18-25
Nápravná opatření,která vyplynula z přezkoumání obce za rok 2022 str.č.26
<br> Rozpočet obce Dol.Pohleď pro rok 2022 byl schválený ve výši - příjmy 1.867.000,-
výdaje 1.867.000,-
1.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů 848.670,-
navýšení výdajů 2.852.940,-
- navýšení financování 2.004.270,-
2.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů o 557.393,-
- navýšení výdajů o 189.840,-
- snížení financování 367.553,-
3.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů o 552.620,-
- navýšení výdajů o 295.441,-
- snížení financování 257.179,-
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočet po úpravách je na straně příjmů ve výši 3.825.683,-
Rozpočet po úpravách je na straně výdajů ve výši 5.205.221,-
Financování po úpravách - snížení 1.379.538,-
<br>
<br> Plnění rozpočtu 2022 - PŘÍJMY: 2.strana
<br> v Kč Schvál.rozpočet Rozp.po změnách Plnění k 31.12.2022
<br> Tř.1 - Daňové příjmy 1.585.000,- 2.319.900,- 2.285.269,71
Tř.2 - Nedaňové příjmy 222.000,- 1.317.929,- 1.317.026,79
Tř.3 - Kapitálové příjmy 0,- 0,- 0,-
Tř.4 - Přijaté dotace 60.000,- 187.854,- 202.853,40
<br> PŘÍJMY CELKEM: 1.867.000,- 3.825.683,- 3.805.149,90
<br> Plnění rozpočtu 2022 - VÝDAJE:
<br> Tř.5 - Běžné výdaje 1.521.000,- 2.099.221,- 1.943.502,81
Tř.6 - Kapitálové výdaje 346.000,- 3.106.000,- 2.996.155,-
<br> VÝDAJE CELKEM: 1.867.000,- 5.205.221,- 4.939.657,81
<br> FINANCOVÁNÍ: 0 1.379.538,- 1.134.507,91
<br>
Výsledek hospodaření: výdaje převyšují příjmy o 1.134.507,91
<br> financování je ve výši 1.134.507,91
<br>
Základní běžný účet: stav k 1.1.2022 4.034.334,94
stav k 31.12.2022 2.900.341,03
změna stavu bank.účtu 1.133.993,91
Pokladna stav k 31.12.2022 4....

Načteno

edesky.cz/d/6325610


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz