« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota-Vlasenice - Závěrečný učet DSO Nová Lípa za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota-Vlasenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný učet DSO Nová Lípa za rok 2022
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2022
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Rozpočtová
<br> opatření
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Plnění
<br> k 31.12.2022
RU
<br> Třída 2 – nedaňové příjmy 0,00 18 000,00 18 000,00 16 006,08 0,68%
<br> Třída 4 – přijaté transfery 263 000,00 2 260 967,00 2 523 967,00 2 334 962,00 99,32%
<br> Příjmy celkem: 263 000,00 2 278 967,00 2 541 967,00 2 350 968,08 100,00%
<br> Třída 5 – běžné výdaje 2 600 580,00 2 278 967,00 4 879 547,00 2 944 567,88 100,00%
<br> Výdaje celkem: 2 600 580,00 2 278 967,00 4 879 547,00 2 944 567,88 100,00%
<br> Saldo: Příjmy - výdaje -2 337 580,00 0,00 -2 337 580,00 -593 599,80
<br> Třída 8 - financování 2 337 580,00 0,00 2 337 580,00 593 599,80
<br> 2) Stavy na bankovních účtech
<br> název účtu
<br> stav účtu
<br> k 1.1.2022
<br> stav účtu
<br> k 31.12.2022
<br> bežný účet u ČSOB 2 668 310,92 Kč 2 074 831,40 Kč
<br> běžný účet u ČNB 803,47 Kč 683,47 Kč
<br> 3) Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2022
<br> Brutto
<br> k 31.12.2021
<br> Brutto
<br> k 31.12.2022
022 - Samostatné movité věci a soubory
<br> movitých věcí
84 700 Kč 84 700 Kč
<br> 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 149 163 Kč 6 136 619 Kč
<br> 901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný
<br> majetek
2 824 Kč 2 824 Kč
<br> 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022
<br> V Černovicích,dne 17.4.2023
<br> Sestavila: Schválil:
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX Mgr.XXXXXXX XXXXX
<br> účetní předseda DSO
<br> Návrh závěrečného účtu byl schválen Shromážděním starostů Nová Lípa dne 17.4.2023,v zákonné lhůtě byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě <.>
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
<br> 24.04.2023
<br> Přezkoumání hospodaření provedla paní Bc.XXXXX XXXXXXXXX Kolínská,kontrolorka z Krajského úřadu Kraje Vysočina.Přezkoumání
<br> bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
<br> dobrovolných svazků obcí dne 20.března 2023.Zpráva o výsledku hospodaření DSO za r...

Načteno

edesky.cz/d/6296405


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota-Vlasenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz