« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Uzavírka silnice I/35 - motocyklové závody

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace_2.pdf [0,69 MB]
čce
<br> HOLÍNSKÉ,PŘEDMĚSTI
<br> 3.51an
<br> 2 m—.-
<br> MĚST
<br> C)
<br> „Abd
<br> vopelqaílůd _—
<br> „„AHHÚ
<br>.<.> V \ // <.>
<br> ll l\
<br> ČEJKOVICE
<br> !
<br> SEDLIČKY
<br> STARÉ MĚSTO SOUDNÁ
<br>,' VALDICKÉ,; PŘEDMĚSTI
<br> !
<br> ROBOUSY
<br> MORJ£
<br> zak.číslo: S 3965 akce: datum: 20.2.2023 DETAIL A k SltuaCI S 3545 vypracoval: L_ JANDA
<br> JAZNAK spol.s r.o <.>
<br> Vinec 26 investor: podpis:
<br> 293 01 XXXXX XXXXXXXX
<br> tel.XXX XXX XXX,-,_
<br> fax.325 737 330 C- Pfl'OhY- "
situace_1.pdf [0,92 MB]
JAZNAK spol.s r.o.- dopravní značení <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> Strana: X z X
<br> Dopravní opatření při pořádání moto akce Cena města Jičína 2023
<br> Evidenční číslo: S 3966
<br> Vesec: u Soboth
<br> __ „ Stéblovicq.| __ _ l.<.> ;
<br> k Nepřf věc
<br> Í':\
<br> Čálovioe
<br> Staňkova \ Lhota
<br> Mladějov <,>
<br> Hihugedy
<br> :—_'_.Jf '
<br>,' \\,' * __,„3 „ Behem ' ' Samsma - ybníček ! _.__ 1" * ' a; Rybnicek n 7 '-w-,<.> j'_ _ - _ !; Spysova ::-.í— *“ Lawn-= : Zaiakury ;;,<.> V '.! "ÚT _:' _ f: „_ Trni a'.I ' _“ *" ?._I- --„ V angl.<.> <.>
<br> ' Na místních a účelových komunikací,; „ i <.>,<,> <.>,<,> -,Pnchs-oj,; l ktere vyust u1| na uzaVIrku budou poradatele „ v \ ___ v,<.>
<br> v v r ' | > !; \ —Í,;_:-_l__l
<br> a prostor oznacen zabezpečovacl paskou.i; Nemáme,Stávající DZ v rozporu s uzavírkou zakrýt ! lišil ( fl.Y _- : » l
<br> \ „-,; '\Lv- '; "!
<br> ! - _ “.* _.<.> -.uuu—_._ [ IUICIÍTDU „.<.> —„m.;.Lazaru.„H.-\ “&' Tachov -— * \ ChlurnWI _ MEZIILIZÍ.v,<.> _ v ZElEjDV JME! ',' ' sem "UVB - _ i ': \ _ ny:.<.> ij adam ; ; „ _.“ - Lhola )Jwan? f,).r.__ Emilia,; ' \.* A,* _.„A Lhula : „ *.<.> — * _ „,_.4 „ (|>.„ it.-_ \ _ \ L.RTPEÉ._,'iimyšl,gg.— ].* Křenovy pcd Troskami i? \ "NĚM" »" š \,).l \ - * V.<.> \,?.iPeklm-es __.<.> '— r \ ' „ Maleohowoe \ QQ? '.Libosowce ;.z \ _.; “u \ <.<.> __ '_;_KYJE > f "\ :-,R'm" : " *f Cidlina i! “ i_._ - ' “ ' _ __ -;í",' \.-_—; r / i;; Kozlov >——- “( _._ _,\ ) \ <.>,; _,Doubravnce Podkost ! *
<br> Podulši \ \ ;? Díl-:e."" ff Tě
<br> Návrh zpracoval: XXXXX XXXXX
<br> Datum: XX.X.XXXX
Oznámení o úplné uzavírce I35 - motozávody .pdf [0,14 MB]
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> VÁŠ DOPIS ZN.: Dle rozdělovníku
ZE DNE: 03.05.2023
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-16872/DS/2023-2 (MT)
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXX XXXXXXXXX
ODBOR: dopravy a silničního hospodářství
ODDĚLENÍ: silničního hospodářství
TELEFON: 702 196 322
E-MAIL: jmatejkova@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 09.05.2023
<br> Počet listů: 3
Počet příloh: 3 / listů: 3
Počet svazků: 0
Sp.znak,sk.režim: 280.8.S/5
<br> I.Oznámení o zahájení správního řízení
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný silniční
správní úřad ve věcech silnic I.třídy podle § 40 odst.3 písmeno d) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“),oznamuje v souladu s § 47
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),zahájení
správního řízení ve věci
<br> povolení úplné uzavírky silnice I/35 na správním území města Jičín a obcí Holín a Kbelnice
v úseku mezi křižovatkami se silnicemi I/16 a III/03519 („Kometa“) z důvodu konání motocyklových
závodů „Cena města Jičína 2023“ <.>
<br> Termín uzavírky:
Sobota 10.06.2023 v čase 7:00 – 20:00 hod <.>
Neděle 11.06.2023 v čase 7:00 – 20:00 hod <.>
<br> Délka uzavírky: cca 1500 m
(z toho cca 1200 m závodní trať a cca 300 m odstavné parkoviště)
<br> O uzavírku požádala společnost Auto moto klub Český ráj Jičín v AČR,Havlíčkova 22,506 01 Jičín <,>
IČO 03516482 <.>
<br> Dnem podání návrhu bylo zahájeno správní řízení ve věci obecného omezení uzavírkami a objížďkami
ve smyslu § 24 zákona o PK <.>
<br> Organizace uzavírky:
Úplná uzavírka silnice I/35 v uvedeném úseku.Provoz bude veden po objízdných trasách <.>
<br> Objízdná trasa (mimo autobusové linkové dopravy):
Silnice I/35 Kbelnice – Jinolice – Libuň – Újezd pod Troskami – II/281 – Mladějov – ...

Načteno

edesky.cz/d/6282969

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz