« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Věřejno právní smlouva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dohoda č. 1 - vzor.docx (17.94 kB)
Dohoda
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Zruč nad Sázavou a obcí Dolní Pohleď podle ustanovení § 63 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů (uveřejněné ve Věstníku Středočeského kraje pod č.37/VS/ 2015) – zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků <.>
<br> Čl.I
Smluvní strany
<br> 1.Město Zruč nad Sázavou,IČO 00236667,se sídlem Zámek 1,285 22 Zruč nad Sázavou <,>
zastoupené starostou města Zruč nad Sázavou Mgr.Martinem Hujerem
(dále jen „město Zruč nad Sázavou“)
<br> 2.Obec Dolní Pohleď,IČO 00640328 se sídlem Dolní Pohleď 11,285 22 Zruč nad Sázavou
zastoupená starostkou obce Dolní Pohleď Marií Walterovou <,>
příslušná do správního obvodu obce s pověřeným úřadem – Zruč nad Sázavou
(dále jen „obec Dolní Pohleď“)
<br> Čl.II
<br> Na základě usnesení Zastupitelstva města Zruč nad Sázavou č.49/5/ZM/2023,ze dne 27.3.2023 a usnesení Zastupitelstva obce Dolní Pohleď ze dne 16.03.2023,uzavírají uvedené smluvní strany v souladu s ustanovením § 166 odst.1,zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Zruč nad Sázavou a obcí Dolní Pohleď dne 2.2.2007
<br>
Čl.III
Úhrada nákladů
<br> Smluvní strany se dohodly na změně článku III.veřejnoprávní smlouvy takto:
<br> Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Dolní Pohleď ze svého rozpočtu městu Zruč nad Sázavou na jeho účet číslo 0443549369/0800,vedený u České spořitelny příspěvek ve výši 3 000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) za jeden projednaný přestupek spáchaný na správním území obce Dolní Pohleď.Příspěvek se poskytne do 15dnů za základě zaslaného a doručeného ročního vyúčtování,které město Zruč nad Sázavou zašle obci Dolní Pohleď,vždy do 31.1.příslušného kalendářního roku <.>
<br>
Čl.IV
Závěrečná ustanovení
<br> Tato dohoda je uzavřena dnem,kdy rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.Dohoda nabývá účinnosti ...

Načteno

edesky.cz/d/6280924


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz