« Najít podobné dokumenty

Obec Heřmaň (České Budějovice) - Rozpočtové opatření č. 3/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heřmaň (České Budějovice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpoctove-opatreni-3-2023.pdf
Obec Heřmaň,IČO 00581305 KEO4 1.12.2 UR006
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.3/2023
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJ MUPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Příjmy
org1 org2
<br> Příjem z prodeje pozemků31113639 0,00 72 000,0072 000,00
72 000,00 Komunální služby a územní rozvojCelkem za Par: 3639 0,00 72 000,00
<br> Příjmy celkem 0,00 72 000,0072 000,00
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJ MUPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Výdaje
org1 org2
<br> Nákup ostatních služeb51692310 0,00 8 000,008 000,00
8 000,00 Pitná vodaCelkem za Par: 2310 0,00 8 000,00
<br> Opravy a udržování51713419 0,00 30 000,0030 000,00
30 000,00 Ostatní sportovní činnostCelkem za Par: 3419 0,00 30 000,00
<br> Ostatní osobní výdaje50213639 20 000,00 54 000,001) 34 000,00
34 000,00 Komunální služby a územní rozvojCelkem za Par: 3639 20 000,00 54 000,00
<br> Výdaje celkem 20 000,00 92 000,0072 000,00
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> NázevPo změněZměnaPar PůvodníPol
<br> Příjmy
org1 org2Nst Zdr Uz
<br> 10 200,00XXXX XXXXX3639 82 200,0072 000,00 Komunální služby aXXXXXXXX X XXXXX
<br> Příjmy celkem 72 000,00 82 200,0010 200,00
<br> NázevPo změněZměnaPar PůvodníPol
<br> Výdaje
org1 org2Nst Zdr Uz
<br> 298 000,00XXXX XXXXX2310 306 000,008 000,00 Pitná vodaXXXXXXXX X XXXXX
15 000,00XXXX XXXXX3419 45 000,0030 000,00 Ostatní sportovní činnostXXXXXXXX X XXXXX
<br> 674 000,00XXXX XXXXX3639 708 000,0034 000,00 Komunální služby aXXXXXXXX X XXXXX
<br> Výdaje celkem 72 000,00 1 059 000,00987 000,00
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením: starosta Na zasedání dne: 25.04.2023
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.3
<br> ad 1) bílení,úklidy
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozp...

Načteno

edesky.cz/d/6273904

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heřmaň (České Budějovice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz