« Najít podobné dokumenty

Obec Rohoznice (Pardubice) - Svolání zasedání obecního zastupitelstva 7/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rohoznice (Pardubice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolání zasedání zastupitelstva 7/2023 [0,26 MB]
Starosta obce Rohoznice,Rohoznice 96,533 41 Lázně Bohdaneč
___________________________________________________________________
<br>
svolává a informuje v souladu s ustanovením § 93 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném
<br> znění,o konání
<br> 7.ZASEDÁNÍ
<br> ZASTUPITELSTVA OBCE ROHOZNICE V ROCE 2023
<br> místo konání: Rohoznice 96,zasedací místnost obecního úřadu
<br> datum konání: 18.5.2023 v 18:00 hodin
<br>
Pořad jednání (návrh):
<br>
1.Zahájení a schválení pořadu jednání
<br> 2.Určení zapisovatele a návrh na ověřovatele zápisu
<br> 3.Rekapitulace závěrů předchozího jednání ZO
<br> 4.Výběr zhotovitele projektové dokumentace ke společnému stavebnímu řízení na výstavbu veřejné
<br> kanalizace,včetně ČOV v obci <.>
<br> 5.Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární
<br> ochrany (helmy) – Pardubický kraj
<br> 6.Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z POV na pořízení traktoru s příslušenstvím – Pardubický kraj
<br> 7.Výběr zhotovitele projektové dokumentace a souvisejících služeb na pořízení FVE na obecní objekty
<br> (dotace SFŽP)
<br> 8.Knihovní řád
<br> 9.Žádost o dar – Asociace rodičů a přátel postižených dětí v ČR,klub Radost
<br> 10.Rozpočtové opatření č.5/2023
<br> 11.Různé – příspěvky zastupitelů
<br> 12.Diskuze
<br> 13.Závěr
<br>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX
starosta obce
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: 5.5.2023 Sejmuto z úřední desky dne: 18.5.2023
<br>
<br> Zasedání zastupitelstva obce jsou dle zákona o obcích veřejná a všichni zájemci z řad veřejnosti na nich
mohou být přítomni <.>
<br>
2023-05-04T18:03:38+0200
Bc.XXXXXXXXX XXXXXXX
Jsem autorem tohoto dokumentu <.>

Načteno

edesky.cz/d/6239424

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rohoznice (Pardubice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz