« Najít podobné dokumenty

Obec Němčice (Mladá Boleslav) - Změna nařízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Němčice (Mladá Boleslav).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Změna nařízení
1
<br>
Č.j.SVS/2023/060642-S
<br>
<br> Nařízení Státní veterinární správy,kterým se mění nařízení Státní
veterinární správy č.j.SVS/2023/050697-S ze dne 05.04.2023
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále jen
„KVS SVS pro Středočeský kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst <.>
1 písm.c) a dále v souladu s § 54 odst.2 písm.a) a odst.3 zákona č.166/1999 Sb <.>,o
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění
pozdějších předpisů a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne
9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat
(„právní rámec pro zdraví zvířat“),v platném znění,a nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených
na seznamu,(dále jen „nařízení Komise 2020/687“) nařizuje následující
<br> změnu mimořádných veterinárních opatření
<br> č.j.SVS/2023/050697-S ze dne 05.04.2023,v souvislosti s výskytem
<br> nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území
<br> Židněves [796786],okres XXXXX XXXXXXXX,ve Středočeském kraji <.>
<br> Čl.X
Změna vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření
<br> Vzhledem k tomu,že uplynula minimální stanovená doba 21 dní pro trvání ochranného
pásma podle přílohy X nařízení Komise 2020/687 a byla splněna všechna ustanovení článku
39 odst.1 nařízení Komise 2020/687,není již nezbytné provádět opatření uvedená pro
ochranné pásmo v souladu s nařízením Komise 2020/687.Z tohoto důvodu dochází k úpravě
vymezení ochranného pásma a pásma dozoru <.>
<br> Ochranná a zdolávací opatření nařízená KVS SVS pro Středočeský kraj v souvislosti
s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy,vyhlášená v nařízení
Státní veterinární správy č.j.SVS/2023/050697-S ze dne 05.04.2023,se mě...

Načteno

edesky.cz/d/6237674

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Němčice (Mladá Boleslav)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz