« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace ke stažení zde
II/
37
<br> 9
<br> II/379
<br> S7 C4
b
<br> Z2S7C4a
Z2
<br> Z4
d
<br> B3
0
<br> Z2
<br> IS
11
<br> b
(sy
<br> m
bo
<br> l p
ěš
<br> í)
<br> B30
<br> Z2
<br> IS11b
<br> (sym
bol pěší)
<br> SSZ
<br> SS
Z
<br> V5
<br> V5
<br> 20,0 6
<,> 0
<br> 20,0
<br> A1
0
<br> A10
<br> Stavba zajistí bezpeční
průchod pěších záborem
<br> PROTLAK
<br> A10
<br> E7b
<br> Zařízení stavby
60,0/3,0
<br> Výkopové práce v zeleni <.>
Stavba zabezpečí výkop
pomocí zábranami <.>
<br> Chodník
50,0/1,0
<br> NUZÍŘOV
<br> NUZ
ÍŘO
<br> V
<br> Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :
<br> obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> NUZÍŘOV,silnice II/379
Kabel NN
<br> Částečná uzavírka
<br> 1
<br> č.o.CR 2311
27.3.2023
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Navržené trvalé DZ : Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> Stavba zajistí bezpečný průchod pěších v š.min.1,2m v pěších koridorech <,>
osazení přemostění v š.min.1,2m přes výkopy a pro zajištění vstupů do objektů
<br> DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66,65
<br> ETAPA I: Světelná signalizace
<br> pěší trasa :
<br> výkop :
<br> Legenda zařízení stavby,obj.trasy,výkopy :
<br> kabel
<br> S
7
<br> A
6b
<br> A
15
<br> S7
<br> A6b
<br> A15
<br> zábor vozovky :
zábor chodníku :
<br> Legenda ploch:
<br>
<br> II/
37
<br> 9
<br> NUZÍŘOV
<br> NUZ
ÍŘO
<br> V
<br> Po
su
<br> vn
é p
<br> ra
co
<br> vn
í m
<br> íst
o
<br> ŠLAPANICE - SL.ÚPRAVA KABELU VN
<br> Stávající DZ :
<br> Stávající DZ zrušit:
<br> místo akce/název : číslo schématu :Částečná uzavírka
<br> 2
<br> www.signex.cz
<br> Navržené trvalé DZ :
Stávající DZ :
<br> Stávající přenosné DZ :
Stávají...
Veřejná vyhláška ke stažení zde
č.j.MUTI 22029/2023 str.1/3
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám.Míru 111,666 19 Tišnov
<br> Odbor dopravy a živnostenský úřad
<br>
Spis.zn.: S-MUTI 21460/2023/ODŽÚ/Dv
Č.j.: MUTI 22029/2023
Počet listů: 2 Počet příloh: 1
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX
Tel: XXX XXX XXX
E-mail: lubos.dvoracek@tisnov.cz
<br> Tišnov,2.5.2023
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Tišnov,odbor dopravy a živnostenský úřad jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ zákon o silničním
provozu“),místně příslušný dle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen “správní řád“) <,>
<br> v řízení o opatření obecné povahy podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,které bylo zahájeno na
základě podání společnosti ELQA,s.r.o <.>,IČ: 49977121,Blanenská 1856/6,664 34 Kuřim zastoupené
společností SIGNEX,spol.s r.o <.>,IČ: 49971344,Holzova 1262/138,627 00 Brno,ze dne 26.4.2023 v souladu s
ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
<br> na pozemních komunikacích - silnici č.II/379 a místní komunikaci v obci Malhostovice,místní části Nuzířov <,>
dle přiložené grafické přílohy - „Nuzířov,silnice II/379,kabel NN“ zpracované společností SIGNEX,spol.s r.o.<,>
IČ: 49971344,Holzova 1262/138,627 00 Brno,z března 2023 <.>
<br>
<br> Návrh stanovení přechodné úpravy provozu byl projednán s příslušným orgánem policie – Policií České
republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Dopravní inspektorát Brno-venkov,pracoviště
dopravního inženýrství,Kounicova 24,611 32 Brno,ze dne 6.4.2023 pod č.j.KRPB-74051-2/ČJ-2023-
0603DI-HRB <.>
<br> Přechodná úprava provozu bude provedena za následujících podmínek:
<br>  Provedení přechodné ú...

Načteno

edesky.cz/d/6230230

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz