« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Sběr nebezpečných odpadů v sobotu dne 6. 5. 2023 v 10:35 hod.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Obecní úřad Klokočná
<br> a
<br> FCC Česká republika s.r.o <.>
<br> pořádají mobilní
<br> sběr nebezpečných odpadů
dne: 6.5.2023 (sobota)
<br>
<br> Kontejner bude přistavěn v 10:35 hod <.>
<br> po dobu 20 minut
<br> na horní návsi před budovou garáže OÚ <.>
<br>
Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené nebezpečné odpady <.>
<br> POVINNOSTÍ OBČANA je odevzdat odpad pod dohledem osoby obsluhující mobilní kontejner a
<br> neponechávat odpad volně u sběrného místa!!!
<br> Co bude předmětem sběru:
<br> • vyjeté oleje a použité olejové filtry,vč.obalů
<br> • použité fritovací oleje
<br> • barvy a laky včetně obalů tiskařské barvy,lepidla,pryskyřice apod <.>
<br> • kyseliny,louhy,rozpouštědla,čističe a další domácí chemii
<br> • nádobky od sprejů,izolačních pěn apod <.>
<br> • neupotřebená léčiva
<br> • elektrozařízení (televize,monitory,drobné elektro,baterie …)
<br> Předmětem sběru N E J S O U nebezpečné odpady stavebního charakteru
<br> s obsahem azbestu – eternit,znečištěné stavební materiály,železný šrot a
<br> pneumatiky!!!!!

Načteno

edesky.cz/d/6216186

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz