« Najít podobné dokumenty

Obec Noviny pod Ralskem - Ministerstvo průmyslu a obchodu - Veřejná vyhláška ze dne 27.4.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Noviny pod Ralskem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Veřejná vyhláška ze dne 27.4.2023
1
<br>
Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> Jílové X
<br> Hodkovice nad Mohelkou
<br> 463 42
<br> Ministerstvo průmyslu a obchodu
<br> Odbor stavební úřad
<br> Na Františku 1039/32
<br> K spis.zn.: MPO 230243/2021 110 15 Praha 1 – Staré město
<br> Č.j.: MPO 230243/21/111 - SÚ
<br> V Jílovém,dne 6.4.2023
<br> Věc :
<br> Rozklad (odvolání) do rozhodnutí o stavebním povolení stavby „Vedení 400 kV V 451/V448,TR-
<br> Babylon- TR Bezděčín,p.b.č.8 – TR Bezděčín“
<br> Ministerstvo průmyslu a obchodu veřejnou vyhláškou spis.Zn.MPO 230243/2021 ze dne
<br> 21.3.2023,zveřejněnou na úřední desce dne 23.3.2023,vydalo stavební povolení,ve věci žádosti o
<br> stavební povolení ze dne 1.3.2021 společnosti ČEPS,a.s <.>,IČO 25702556,Elektrárenská č.p.774/2,101
<br> 52 Praha 10 – Michle,zastoupené společností ČEPS Invest,a.s <.>,IČO 24670111,se sídlem tamtéž,(dále
<br> jen stavebník),pro stavbu přenosové soustavy nazvanou „Vedení 400 kV V451/V448,TR Babylon –
<br> TR Bezděčín,p.b.č.8 – TR Bezděčín“ na území Libereckého kraje <.>
<br> Do výroku o stavebním povolení podávám ve lhůtě 15-ti dnů rozklad,jako vlastník pozemku
<br> parc.č.71,dotčeného ochranným pásmem stavby koncentrovaného souběžného vedení 4x400 kW
<br> V451/V448 a V452/Vxxx zavěšeném mezi stožáry č.179 a 180 přes zastavěné území i jako vlastník
<br> sousedního rodinného domu k trvalému bydlení č.p.7 na parc.č.72 v k.ú.Jílové u Hodkovic nad
<br> Mohelkou,zapsaných na LV č.24 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj - ú.p.LBC,tedy jako účastník
<br> řízení podle § 109 písm.e) stavebního zákona <.>
<br> Primárně pro procesní vadu nevypořádání mé námitky ke stanovisku Krajské hygienické
<br> stanice v Liberci podle zákona.Z důvodu porušení správního řádu nejsou splněny podmínky pro
<br> rozhodnutí o stavebním povolení.Rovněž z důvodu,že při posuzování podmínek pro stavební povolení
<br> podle § 110 - 114 stavebního zákona stavební úřad nereflektoval a relevantně nevypořádal mé námitky
<br> do stavebního řízení ze dne 25.9.2021,neposoud...

Načteno

edesky.cz/d/6216110

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Noviny pod Ralskem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz