« Najít podobné dokumenty

Obec Krumsín - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krumsín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2022
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2022
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny Krumsín
<br> 1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba plátce DPH
<br> Obchodní společnost Obec Krumsín
<br> Sídlo: Krumsín 2
<br> 79803 Krumsín
<br> Identifikační číslo: 00288403
<br> Statutární orgán: Ing.XXXXX XXXXX
<br> X.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
<br> Právnická osoba plátce DPH
<br> Obchodní společnost Obec Krumsín
<br> Sídlo: Krumsín 2
<br> 79803 Krumsín
<br> Identifikační číslo: 00288403
<br> Statutární orgán: Ing.XXXXX XXXXX
<br> X.Vlastník
<br> Právnická osoba
<br> Obchodní společnost Obec Krumsín
<br> Sídlo: Krumsín 2
<br> 79803 Krumsín
<br> Identifikační číslo: 00288403
<br> Statutární orgán: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> X.IČPE související s cenou dle provozní evidence
<br> 7108-675202-00288403-1/1-00288403
<br> 7108-675202-00288403-1/2-00288403
<br> 7108-675202-00288403-3/1-00288403
<br> 7108-675202-00288403-4/1-00288403
<br>
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2022 Příjemce vodného a stočného: Obec Krumsín (IČO 00288403)
Tabulka č.1Jednotné odběratelské porovnání ceny Krumsín
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek Nákladové položky
Měrná
jedn <.>
<br> Voda pitná Voda odpadní
Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1.Materiál mil.Kč 0.114325 0.293000 -0.178675 0.008022 0.050000 -0.041978
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.112725 0.278000 -0.165275 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.001600 0.005000 -0.003400 0.008022 0.025000 -0.016978
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000000 0.010000 -0.010000 0.000000 0.025000 -0.025000
2.Energie mil.Kč 0.055311 0.060000 -0.004689 0.1...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krumsín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz