« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota-Vlasenice - Porovnání cen vodného a stočného za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota-Vlasenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnání cen vodného a stočného za rok 2022
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2022
Součtové porovnání dílčích odběratelských porovnání cen
1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba plátce DPH
Obchodní společnost Obec Lhota-Vlasenice
Sídlo: Vlasenice 18
<br> 39470 Lhota-Vlasenice
Identifikační číslo: 00584088
Statutární orgán: Mgr.XXXXXX XXXX
<br> X.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
Právnická osoba plátce DPH
Obchodní společnost Obec Lhota-Vlasenice
Sídlo: Vlasenice 18
<br> 39470 Lhota-Vlasenice
Identifikační číslo: 00584088
Statutární orgán: Mgr.XXXXXX XXXX
<br> X.Vlastník
Právnická osoba
Obchodní společnost Obec Lhota-Vlasenice
Sídlo: Vlasenice 18
<br> 39470 Lhota - Vlasenice
Identifikační číslo: 00584088
Statutární orgán: Mgr.XXXXXX XXXX
<br> X.IČPE související s cenou dle provozní evidence
6110-681172-00584088-1/1-00584088
6110-681172-00584088-3/1-00584088
6110-783315-00584088-1/1-00584088
6110-783315-00584088-2/1-00584088
6110-783315-00584088-3/1-00584088
6110-783315-00584088-4/1-00584088
<br>
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2022 Příjemce vodného a stočného: Obec Lhota-Vlasenice (IČO 00584088)
Tabulka č.1Součtové porovnání dílčích odběratelských porovnání cen
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek Nákladové položky
Měrná
jedn <.>
<br> Voda pitná Voda odpadní
Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1.Materiál mil.Kč 0.000000 0.014500 -0.014500 0.000000 0.000000 0.000000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000000 0.004500 -0.004500 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000000 0.010000 -0.010000 0.000000 0.000000 0.000000
...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota-Vlasenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz