« Najít podobné dokumenty

Obec Rohoznice (Pardubice) - Požární řád obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rohoznice (Pardubice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Požární řád obce [0,29 MB]
OBEC ROHOZNICE,Rohoznice 96,533 41 Lázně Bohdaneč
<br>
<br> POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE ROHOZNICE
<br> V souladu s ustanovením § 29 zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“),a § 15 odst.1 nařízení vlády č.172/2001 Sb.<,>
k provedení zákona o požární ochraně,ve znění nařízení vlády č.498/2002 Sb <.>,vydává obec
Rohoznice jako součást dokumentace požární ochrany obce,tento Požární řád obce Rohoznice (dále
jen „požární řád“) <,>
<br>
Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br>
Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Rohoznice <.>
<br>
Čl.2
Vymezení činnosti osob,pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
<br>
(1) Ochrana životů,zdraví a majetku občanů před požáry,živelními pohromami a jinými
<br> mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále
jen „jednotka SDH“) obce podle čl.4 tohoto požárního řádu a dále následujícími jednotkami
požární ochrany:
a) jednotka Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje,územní odbor Pardubice <,>
<br> kategorie JPO I <,>
b) jednotka SDH Rohoznice,kategorie JPO V <.>
<br> (2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec pověřila OZO v PO,která vykonává
monitoring úrovně požární ochrany v obci,o níž předkládá zápis z preventivní požární prohlídky
zastupitelstvu,prostřednictvím starosty obce 1 x za 12 měsíců <.>
<br> (3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce
dále pověřeny tyto orgány obce:
a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 6 měsíců
<br> a vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci <,>
b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce,a to
<br> minimálně 1 x za 12 měsíců <.>
<br>
Čl.3
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
<br>
(1) Přijetí ohlášení požáru,živení pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
<br> zab...

Načteno

edesky.cz/d/6180645

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rohoznice (Pardubice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz