« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Zápis č. 2/2023 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná ze dne 19. 4. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Zápis č.2/2023 – Veřejné zasedání zastupitelstva 19.4.2023
<br>
Stránka 1 z 10
<br> Zápis č.2/2023
<br> z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
<br> konaného dne 19.4.2023 v 1900 hod.v sále Hostince Na Klokočné
<br>
<br>
Přítomni: XXXX XXXXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXX,XXX XXXXX,MgA.XXXX XXXXXX,XXX XXXXX
<br> DiS <.>,XXXXXX XXXXXX
<br> Omluveni: XXX XXXX
<br> Neomluveni:
<br>
<br> Celkový počet přítomných zastupitelů: 6
<br> Celkový počet nepřítomných zastupitelů: 1
<br> 1.Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná zahájila starostka obce XXXX XXXXXXXXXXX
<br> (dále „předsedající“),přivítala všechny přítomné a konstatovala,že zasedání bylo řádně
<br> svoláno.Informace podle § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích byla na úřední
<br> desce Obecního úřadu Klokočná zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní <,>
<br> a to od 11.4.2023 do 19.4.2023.Předsedající dále konstatovala,že dle prezenční listiny
<br> je přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva),takže
<br> zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Dále předsedající zdůraznila,že tak jak bylo avizováno,je z důvodu zdokumentování
<br> průběhu jednání pro potřeby vyhotovení zápisu pořizován zvukový záznam.To je plně
<br> v souladu jak s Jednacím řádem zastupitelstva,tak i zásad GDPR <.>
<br> 2.Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhla,aby ověřovateli zápisu byli XXX XXXXX XXXXX a XXX XXX XXXXX
<br> zapisovatelem paní XXXXX XXXXXXXXX.Předsedající vyzvala zastupitele k vznesení
<br> protinávrhů <.>
<br> K návrhu se nikdo nevyjádřil <.>
<br> Předsedající přečetla návrh usnesení:
<br> „Zastupitelstvo obce Klokočná určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXXX Nováka a pana
<br> Jana Kosana,zapisovatelem paní Šárku Machaňovou.“
<br> Předsedající nechala o návrhu usnesení hlasovat <.>
<br> Hlasy: pro: XXXX XXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXX XXXXX,XXXX XXXXXX,Jan
<br> Vážný,XXXXXX XXXXXX
<br> proti:
<br> zdržel se:
<br...

Načteno

edesky.cz/d/6168507

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz