« Najít podobné dokumenty

Obec Lužec nad Cidlinou - Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužec nad Cidlinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pruvodni dopis obcim - zadost o zverejneni VV.pdf
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> Obce Královéhradeckého kraje
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK – 8895/UP/2023
<br>
VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
ODBOR | ODDĚLENÍ: územního plánování a stavebního řádu
územního plánování
LINKA | MOBIL: 607034477
E-MAIL: phofmanova@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 19.dubna 2023
<br> Počet listů: 1
Počet příloh: 1 / listů: 3
Počet svazků: 0
Sp.znak,sk.režim: 65 / A10
<br> Žádost o zveřejnění veřejné vyhlášky na úřední desce
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu,oddělení
územního plánování,jako příslušný orgán územního plánování,dle § 7 odst.1,písm.a) zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen
„stavební zákon“),v souladu s ustanovením § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) oznamuje vydání opatření obecné povahy - Aktualizace
č.5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a zveřejnění Aktualizace č.5 Zásad
územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizací č.1,2,3,4 a 5 <.>
<br> Tímto Vás žádáme o zveřejnění veřejné vyhlášky oznamující výše uvedené podle § 173 odst.1
správního řádu a § 25 správního řádu na úřední desce Vaší obce,včetně elektronické úřední desky <,>
na zákonem stanovenou dobu,tj.nejméně po dobu 15 dnů.Veřejnou vyhlášku Vám zasíláme v příloze
tohoto dopisu,který Vám je odesílán prostřednictvím elektronické datové schránky <.>
<br>
Po sejmutí veřejné vyhlášky z úřední desky Vaší obce,včetně elektronické,zašlete tuto vyhlášku
s daty vyvěšení a sejmutí zpět na adresu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (fyzicky nebo
datovou schrá...
Verejna_vyhlaska_priloha_zadost o zverejneni obcim KHK.pdf
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK – 8895/UP/2023
<br>
VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
ODBOR | ODDĚLENÍ: územního plánování a stavebního řádu
územního plánování
LINKA | MOBIL: 607 034 477
E-MAIL: phofmanova@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 19.dubna 2023
<br> Počet listů: 3
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp.znak,sk.režim: 65 / A10
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o vydání Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje
<br> Oznámení zveřejnění Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje
<br> a
Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po
<br> vydání Aktualizací č.1,2,3,4 a 5
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu <,>
oddělení územního plánování,jako příslušný orgán územního plánování,(dále jen
„pořizovatel“),dle § 7 odst.1,písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „stavební zákon“),v souladu
s ustanovením § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále
jen „správní řád“)
<br> oznamuje:
<br> I.vydání Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
<br> Pořizovatel předložil Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dle § 41 odst.1 stavebního
zákona návrh na vydání Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje <.>
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje,jako příslušný správní orgán kraje v souladu
s ustanovením § 7 odst.2 písm.a) stavebního zákona,tuto aktualizaci vydalo jako opatření
obecné povahy dle § 36 odst.4 stavebního zákona a podle § 171 až § 174 správního řádu
usnesením č.ZK/18/1306/2023 ze dne 27.03.2023;
<br>
<br> KUKHK – 8895/UP/2023
<br> 2
<br> II....

Načteno

edesky.cz/d/6168259

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lužec nad Cidlinou
21. 05. 2024
16. 05. 2024
06. 05. 2024
01. 05. 2024
23. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lužec nad Cidlinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz