« Najít podobné dokumenty

Obec Lužec nad Cidlinou - Sběr elektro, nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužec nad Cidlinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sběr elektro, nebezpečného a velkoobjemového odpadu
<.> WE
<br> AVE Koll’n s.r.o <.>
<br> TFI’dvorské 1501,280 02 Koll'n
<br> Obec Luiec n.Cidlinou Tel.: 321 724 011,Mob.: 724 035 714
<br> Luiec n.Cidlinou 203 E-mail: anna.encova@ave.cz
503 62 Luiec n.Cidlinou
<br> vEc: OZNAMENi o svozu NEBEZPECNYCH ODPADU,STAREHO ELEKTRA
A OBJEMNYCH ODPADU
<br> Nebezpeénv odpad a elektro bude 0d obvvatel odebl’rén
<br> ‘35 dne 29.4.2023 nésledovné:
<br> Misto odbéru éas odbéru
<br>
<br> Obecni L'li‘ad 10:30 — 11:30 hod <.>
<br>
<br> V rémci sbéru nebezpeény’lch odpadt‘J moiete odevzdat tyto druhy nebezpeény’lch odpadfl:
<br> @D
@=
@D
<br> g spotfebnl’ chemikélie: nespotfebované kyseliny,Iouhy,fotochemikélie,Eistici prostFedky
apod <.>
<br> zneéiéténé obaly 0d barev,Fedidel,olejfl,Eisticich prostfedkfi atd <.>
sorbentx,hadry od oleje,olejové filtry atd <.>
<br> mticidy,herbicidy: nespotFebované prostFedky k hubenl’ hmyzu a ochrané rostlin
<br> V rémci sbéru elektra mfiiete odevzdat tyto pouiité Wrobky:
<br> g pouiita’ elektrozaf‘l'zem': Iedniéky,mrazniéky,praéky,televize,rédia,poél'taée,mikrovlnky <,>
videa,monitory apod <.>
<br> g baterie a monoélénky
<br> @D
@D
<br> akumulétorv z osobnl'ch aut a motocyklfi
<br> za'Fivky a Wbojky
<br> flflE
<br> Objemm? odpad bude 0d obyvatel odebl’rén:
<br> (’32 od liter»? 2.5.2023 bude kontejner pfistaven ve sbérném dvof'e a odvezen v utery' 9.5 <.>
2023
<br> V rémci sbéru objemnVch odpadfi mfiiete odevzdat tyto druhy odpadfi:
<br> t?
@D
($3
<br> stag’ nébytek — napF.: kFesIa,iidle,skh’né,vélendy,matrace
<br> podlahové krytiny — napiz koberce,linolea
<br> sanitérnl' keramika — napF.: umyvadla,toalety
<br> Dékuji za spolupréci <.>
<br> V Koll'né,dne 20.2.2023
<br> ahcw‘3q §
(2“: 31’ “mam,“
<.> 1“.*
<br>
<br> Anna Encové
Poradce pro ekologii/prfimyslové sluiby

Načteno

edesky.cz/d/6168258

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lužec nad Cidlinou
21. 05. 2024
16. 05. 2024
06. 05. 2024
01. 05. 2024
23. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lužec nad Cidlinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz