« Najít podobné dokumenty

Obec Úholičky - Veřejná vyhláška FÚ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úholičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV FÚ.pdf (65.7 kB)
Finanční úřad pro Středočeský kraj v Praze
Na Pankráci 1685/17,19 dne
140 21 PRAHA 4
Čj.: 1959051/23/2100-11530-200796
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"daňový řád"),oznamuje,že
<br>
ode dne 25.04.2023 do dne 25.05.2023
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br>
<br>
<br> zpřístupněn k nahlédnutí
<br>
hromadný předpisný seznam čj.1957865/23/2100-11530-200796 <,>
hromadný předpisný seznam čj.1957866/23/2100-11530-200796 <,>
hromadný předpisný seznam čj.1957867/23/2100-11530-200796 <,>
hromadný předpisný seznam čj.1957868/23/2100-11530-200796 <,>
hromadný předpisný seznam čj.1957869/23/2100-11530-200796 <,>
<br>
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023 <.>
<br>
<br> K č.j.1959051/23/2100-11530-200796 strana 2
<br>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho
příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích
finančních úřadů,zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy
České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br> Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 25.04.2023
Den sejmutí veřejné vyhlášky: 25.05.2023
<br>
<br>
<br>
L.S.Ing.XXXXXX XXXXX
ředitel odboru
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/6167839

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Úholičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz