« Najít podobné dokumenty

Obec Úholičky - Pozvánka na 6. VZ ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úholičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 6. VZ ZO
Úřední deska - Pozvánka na 6.VZ ZO - Oficiální stránky obce ÚholičkyVýběr jazyka
POZVÁNKA
na
24.4. 2023 od 18.00 hodin
 
 
                      programu
                  2. Účetní závěrky a závěrečné účty svazků obcí za rok 2022
                  3. Účetní závěrka obce za rok 2022
                  4. Závěrečný účet obce za rok 2022
                  5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene,pozemek                               p.č.153/2 v k.ú.Úholičky
                  6. Cena za ukládání věcných břemen do pozemků obce - voda <,>
                       kanalizace
                  8. Přeložka nadzemního vedení ČEZ do země,ulice K Višňovce
                  9. Přeložka nadzemního vedení ČEZ do země,ulice K Podmoráni
                 10. Podání žádosti o dotaci na akci „domovní ČOV Podmoráň“
                 11. Podání žádosti o dotaci na akci „Vodojem Úholičky“
                 12. Zprávy předsedů komisí a výborů
                 13. Zpráva starostky
Vyvěšeno na fyzické i elektronické úřední desce:    14. 4.2023                                        
Sejmuto:  24. 4.2023
Vyvěšeno: 14.4.2023
Zodpovídá: 1 administrátor
Telefoní spojení Úřad:  220 930 641

Načteno

edesky.cz/d/6165295


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Úholičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz