« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Finanční úřad pro Středočeský kraj

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CCF_000086.pdf (614.59 kB)
Finanční úřad pro Středočeský kraj v Praze
<br> Na Pankráci 1685/17,19 dne 140 21 PRAHA 4 Cj.: 1959051/23/2100-11530-200796 Elektronicky podepsáno
<br> 20.04.2023
<br> ing.XXXXXX XXXXX ředitel odboru
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení 5 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"),oznamuje,že
<br> ode dne 25.04.2023 do dne 25.05.2023
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br> zpřístupněn k nahlédnutí
<br> hromadný předpisný seznam čj.1957865/23/2100-11530-200796,hromadný předpisný seznam čj.1957866/23/2100-11530-200796,hromadný předpisný seznam čj.1957867/23/2100-11530-200796,hromadný předpisný seznam čj.1957868/23/2100-11530-200796,hromadný předpisný seznam čj.1957869/23/2100-11530-200796 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> XXX z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK XXXX <.>
<br> K č.j.1959051/23/2100-11530-200796 strana 2
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (& 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů,zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br> Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 25.04.2023 Den sejmutí veřejné vyhlášky: 25.05.2023
<br> L.S.Ing.XXXXXX XXXXX ředitel odboru

Načteno

edesky.cz/d/6164949

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz