« Najít podobné dokumenty

Obec Vítanov - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY: SCHVÁLENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vítanov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení_o_schvalování_kanalizačního_řádu.pdf (319.33 kB)
Adresa:
<br> Městský úřad Hlinsko
<br> Poděbradovo náměstí 1
<br> 539 23 Hlinsko
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kontaktní údaje:
<br> ID DS: k4hby3r
<br> Tel: 469 315 300
<br> El.podatel.: e-podatelna@hlinsko.cz
<br> E–mail: mesto@hlinsko.cz
<br>
Bankovní spojení:
<br> Komerční banka,a.s <.>
<br> 19-0000623531/0100
<br> IČ: 00270059
<br> DIČ: CZ00270059
<br>
<br>
Strana 1 (celkem 3)
<br>
Městský úřad Hlinsko *MUHLX00R025T*
Poděbradovo náměstí 1,539 23 Hlinsko
<br> Odbor životního prostředí
Adresa pracoviště: Adá mkova třída 554,Hlinsko
<br>
<br>
<br> Váš dopis ze dne: 29.3.2023
<br> Č.j.: Hl 19631/2023/OŽP
<br> ČVE: I/503
<br> Spisová značka: S-OŽP/VoH-16247/2023 VH1-248
<br> Spis.znak – skart.znak/lhůta: 231.2/A5
<br> Opráv.úřed.osoba: Ing.XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX,XXX 326 155
<br> E – mail: malinova@hlinsko.cz
<br> Počet listů/příloh: 2/0
<br> V Hlinsku dne: 24.4.2023
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
O Z N Á M E N Í
<br> O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
<br>
Žadatel - Vodárenská společnost Chrudim,a.s <.>,IČO 27484211,Novoměstská č.p.626,Chrudim II,537 01
<br> Chrudim - podal dne 29.3.2023 v souladu s ust.§ 14 odst.3 zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a
<br> kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
<br> vodovodech a kanalizacích“) žádost o schválení
<br> kanalizačního řádu - Hlinsko,Srní,Vítanov – Stan <.>
<br> Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení <.>
<br>
<br> Předložený kanalizační řád pro Hlinko,Srní a Vítanov - XXXX XXX vypracován Blankou Vlčkovou - Vodárenská
<br> společnost Chrudim,s.r.o,Novoměstská 626,537 28 Chrudim v březnu 2023,a to v souladu s ust.§ 14 zákona
<br> o vodovodech a kanalizacích a ust.§ 24 prováděcí vyhlášky č.428/2001 Sb <.>
<br> Předložený kanalizační řád je zpracován a platí pro jednotnou kanalizační síť města Hlinsko včetně oddílné
<br> splaškové kanalizační sítě v místní části Srní a pro oddílnou spl...

Načteno

edesky.cz/d/6159434

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vítanov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz