« Najít podobné dokumenty

Obec Němčice (Mladá Boleslav) - Veřejná vyhláška k dani z nemovitých věcí 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Němčice (Mladá Boleslav).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška k dani z nemovitých věcí 2023
Finanční úřad pro Středočeský kraj v Praze
Na Pankráci 1685/17,19 dne
140 21 PRAHA 4
Čj.: 1959051/23/2100-11530-200796
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"daňový řád"),oznamuje,že
<br>
ode dne 25.04.2023 do dne 25.05.2023
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br>
<br>
<br> zpřístupněn k nahlédnutí
<br>
hromadný předpisný seznam čj.1957865/23/2100-11530-200796 <,>
hromadný předpisný seznam čj.1957866/23/2100-11530-200796 <,>
hromadný předpisný seznam čj.1957867/23/2100-11530-200796 <,>
hromadný předpisný seznam čj.1957868/23/2100-11530-200796 <,>
hromadný předpisný seznam čj.1957869/23/2100-11530-200796 <,>
<br>
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023 <.>
<br>
<br> K č.j.1959051/23/2100-11530-200796 strana 2
<br>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho
příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích
finančních úřadů,zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy
České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br> Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 25.04.2023
Den sejmutí veřejné vyhlášky: 25.05.2023
<br>
<br>
<br>
L.S.Ing.XXXXXX XXXXX
ředitel odboru
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/6155604

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Němčice (Mladá Boleslav)
10. 06. 2024
03. 06. 2024
28. 05. 2024
20. 05. 2024
13. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Němčice (Mladá Boleslav)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz