« Najít podobné dokumenty

Obec Pařezov - Rozpočtové opatření č.1/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pařezov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO 01-2023.pdf
' \
<br> ('Ílxlo
<br> Dmh:
<br> ICU;
<br> E\:ízev:
<br> Datum dokladu: 2013!Ul:“23
<br> Rozpoimw :;dels'mf c'.!t
<br> m-.*.<.> rum-.v:.:' /; JH HUMI :ilil |:Š.-|- - lv \ ' ||.“ 0:13 /.: mm: 134 Sulu
<br>.v “:| :.:xnlzn w-
<br>.JJV: UW“ til-“\llň ŠUJŽ
<br> '\31- ::N-:: ::Mll'ůi
<br> 51'_ Uixh.:|(;|„ lv „J_ŠU
<br>.\:„\ |„w \ ( \l Hl Fh
<br> i:: :_| |_4 \ \ lt \ŠĚ i'*-J
<br> ROZPOČTOVÝ DOKLAD
<br> „_
<br> 000000001 3 00572276
<br> Obec Pařewv
<br> "€ - příjmv a výdaje na \.OHŠU Heh/ID) \'f.:\.::1.;<
<br>,<.>
<br> UUUUQHUUH „: \.*: All.<.> “
<br> UUÍJLNĚŠUÍÍ'H.- I:.H \H- “Vš w.<.> :*.<.>.m-x --.:'-1
<br> W JUl “Tóth II:“-
<br> H f'=1ří'\í \_-„_::„ „i::.- '.:'mn * V'uh iP
<br> UUEJI JHHUUH
<br> www \;:„wgi „.:.<.>
<br> UUUE JFIBIK €*—
<br> *'/\JH\.=.<.> '*'_'€ !.:-L,\-:J.:i.: <.>
<br> „ mw : )lfši IJUULJUHUIJB 5.<.> : ': “: -:.\ :1.- :.: :\ NL “|< hl:; '\I ':.<.> :-.r: :s :„1.n.<.> ; :::.n: |:.:\--.<.> * mm:: w.w „| : MLMMMHUIM:
<br>.\ Mm H.:/nav.<.>.=.<.> ;::.<.> -:.<.> -.:: <.>
<br> „QM LHIHJ.J\_u.i &; 'Jjn;
<br> f—H-W „xml:atr:
<br> 331 mm: w:: :'„B MT:
<br> _._.j_.-:_\\:;'„'\ od: : \_::I :u' mi
<br> „“i ÚHJU llřaf'ižš “:](wi
<br> -'\\ *'\ :an ::::InH im
<br> J_ii (HMU In:-JIH _SHJF? '\\:.<.> „ :
<br>.i '- *' '- :\\ Hal."
<br>,'.íl (JUJU lnu—.Mb „" <.>
<br> ':=r':.<.> =' „\n-.!:a iu:.ÍŠ; HHJL! inn—.lljj “\th lfě'l DMU íříí'řriHÍ) Hali :.<.>.;„L „:.;\
<br> Součet m doklad : Hmmm mamma.';: U:“ [JI/_“
<br> ALi/mnu.pf o'.ud: iwcmlom Eru/„Tauri
<br>.*:H' L' - “: E'- "r.:*:J /;:u„„-._cs':- —_-„-—: „ <.>
<br> Pň'kazce operace: ' „ <.>
<br> Spravce rozpoów Účetní:
<br>.<.>.I.%HVR u_in :.:\Ul hw "ld/kl: \\.\„'.<.> 1:.:.„=':.:\.:.„'MÚ.„n.<.> - <.>
<br> ŠJ'JUUHHUUH
<br> \ /!.*| \.*=.<.> J-M:
<br> ::iLnJIJFJLšLma /"[ \l \\ “.<.> “-*.' ': -.:“"V :p :: \.<.> <.>
<br> ULJUIJHĚÁUUU 1" H-\1“\ *|:_* -.: „::.-.<.> : :: _5.„
<br> UUUI'JHHULJH.v: \.<.> 'H.*': n.m.:-
<br> UUUÚLWÍHJÁŠ N,H \I \.JH; ' :.;x'.\.- <.>
<br> '.MJWIFJBUUH
<br> wm IM “»351 :.;m-n :* ( J:? (M MH ""
<br> Vyvěšeno n...

Načteno

edesky.cz/d/6148951


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pařezov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz