« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota-Vlasenice - Veřejné vyhláška- hromadný předpisný seznam

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota-Vlasenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejné vyhláška- hromadný předpisný seznam
Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Tolstého 2 dne
586 01 JIHLAVA
Čj.: 611636/23/2900-11420-709759
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"daňový řád"),oznamuje,že
<br>
ode dne 13.04.2023 do dne 15.05.2023
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina
<br> v úředních hodinách ( případné změny úředních hodin jsou zvěřejněny
na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz)
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br> zpřístupněn k nahlédnutí
<br>
hromadný předpisný seznam čj.611555/23/2900-11420-709759 <,>
<br>
jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023 <.>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho
příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích
finančních úřadů,zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy
České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br> Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 13.04.2023
Den sejmutí veřejné vyhlášky: 15.05.2023
<br>
<br>
<br> L.S.Ing.XXXX XXXXXXXX
ředitel finančního úřadu
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/6136464

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota-Vlasenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz