« Najít podobné dokumenty

Obec Čakov - Oznámení o konání zastupitelstva obce 24.4.2023 v 19:00 hodin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čakov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023-oznameni-o-konani-zastupitelstva-24.4.2023.docx
OBEC ČAKOV- OBECNÍ ÚŘAD v ČAKOVĚ č.p.20,PSČ 373 84 Dubné <,>
IČO - 00581216,tel.387982191,mobil 723872897
<br> OZNÁMENÍ
<br> Vážení občané <,>
Obecní úřad oznamuje dle § 93 odst.1) zákona 128/2000 Sb.o obcích,že zasedání zastupitelstva obce Čakov se koná v pondělí 24.4.2023 v 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Čakově,Čakov č.p.20 <.>
<br> Navržený program:
1.Návrh nájemní smlouvy pozemků v honitbě Honebního společenstva Čakov,Čakovec,Jankov Holašovice <.>
2.Závěrečná zpráva MŠ Čakov,hospodaření MŠ Čakov za rok 2022 a informace o výsledku kontroly ČŠI <.>
3.Výběr dodavatele stavebních prací na projekt Opravy hřbitovní zdi,vrat a branek <.>
4.Žádost obce Dubné o finanční dar na akci Dubenský běh pro dobrou věc <.>
5.Schválení prodeje pozemku parc.č.2550/5 v majetku obce Čakov po jeho zveřejnění <.>
6.Upřesněná žádost paní Lippmannové o vypořádání pozemků v jejím vlastnictví využívaných obcí Čakov (veřejné prostranství) <.>
7.Žádost pana Sládka o souhlas s provedením stavby na pozemku obce parc.č.889/7 a 889/2 v obci Čakovec <.>
8.Žádost pana Budiny o pronájem obecního pozemku – odstoupení od žádosti <.>
9.Informace o limitech v odpadovém hospodářství pro příští XXXX a nabídka spolupráce Jihočeského kraje s podpořením projektu výstavby zařízení na zpracování ZEVO <.>
10.Plánované kulturní akce a jejich termíny do konce září 2023 <.>
11.Diskuze a různé <.>
<br>
<br>
<br>
<br> za OÚ Čakov
Ing.XXXXX XXXXXXXXX – starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/6132337

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čakov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz