« Najít podobné dokumenty

Obec Kolšov - Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 26.4.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kolšov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 26.4.2023
Obecní úřad Kolšov
<br>
<br>
<br>
<br> P O Z V Á N K A
<br>
<br> dne 26.4.2023 v 17.00 hod.v zasedací místnosti OÚ Kolšov
<br> se koná
<br>
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
<br>
s tímto programem:
<br>
1.Zahájení,volba ověřovatelů,schválení programu,jmenování zapisovatele
2.Projednání záměru přestavby budovy bývalé mateřské školy
3.Informace starostky o činnosti OÚ
4.Smlouva o spolupráci při zajištěn zpětného odběru a zařazení místa zpětného
<br> odběru do obecního systému odpadového hospodářství
<br> 5.Uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Zábřeh a Obcí Kolšov,týkající
se zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků <.>
<br> 6.Různé,diskuse
7.Závěr
<br>
<br> Zveme všechny občany a členy ZO Kolšov
<br>
<br>
<br>
XXX XXXXXXXXX,starostka obce,v.r <.>
<br>
Vyvěšeno: na úřední desce a na elektronické desce dne 18.4.2023
<br>
<br> Sejmuto: dne 27.4.2023

Načteno

edesky.cz/d/6131958

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kolšov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz