« Najít podobné dokumenty

Obec Čakov - Informace KVS o výskytu hromadného úhynu volně žijících ptáků v dosahu do 10km od obce Čakov v důsledku ptačí chřipky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čakov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

letak-pozor-na-ptaci-chripku.pdf
POZOR NA PTAČÍ CHŘIPKU!
<br> informace pro chovatele
<br> Na všechny případné dotazy Vám odpovíme na každé KVS.www.svscr.cz
<br> Co je ptačí chřipka?
Ptačí chřipka neboli aviární influenza (AI),je nakažlivé virové onemocnění ptáků.Zdrojem onemocnění
jsou volně žijící vodní ptáci,kteří vylučují virus do vnějšího prostředí především trusem.Příznaky
onemocnění mohou být různé od snížení příjmu krmiva a vody,po průjmy,dýchací potíže a pokles
produkce vajec.Může dojít i k náhlým úhynům bez předchozích příznaků.Některé kmeny viru AI
mohou být za určitých podmínek přenosné i na člověka <.>
<br> Zdroj AI a její šíření
OO přímý kontakt drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem na zemi i na vodě
OO trusem kontaminované krmivo,voda,stelivo
OO pasivní přenos prostřednictvím hlodavců
OO zavlečení prostřednictvím pracovníků (oděv,obuv)
<br> Preventivní opatření
OO zamezení kontaktu drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem pomocí sítí a plotů
OO oddělený chov hrabavé a vodní drůbeže
OO umístění krmiva a vody pro drůbež uvnitř budovy nebo pod přístřešky
OO důsledná dezinfekce,dezinsekce a deratizace
OO použití bezpečného krmiva a steliva
OO použití vyhrazeného pracovního oděvu a obuvi
informace-kvs-o-vyskytu-ptaci-chripky-u-volne-zijicich-ptaku.pdf
Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Jihočeský kraj
<br> Severní 2303/9,České Budějovice,370 10
T: +420 387 789 522
Elektronická adresa podatelny: epodatelna.kvsc@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv
<br> Bankovní spojení: ČNB 19-2326231/0710
IČ: 00018562
<br>
<br> Č.j.: SVS/2023/052200-C
<br> Vyřizuje: MVDr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> V Českých Budějovicích dne 11.04.2023
<br> Informace o výskytu hromadných úhynů volně žijících ptáků
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br>
<br> obracíme se na Vás v souvislosti se zjištěním hromadných úhynů volně žijících ptáků v blízkosti Vaší
obce,u kterých byla laboratorně potvrzena nákaza vysoce patogenní aviární influeza (ptačí chřipka) <.>
<br> Popis případu:
<br> Dne 05.04.2023 obdržela Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále
jen „KVS SVS pro Jihočeský kraj“) hlášení o výskytu uhynulých racků v Přírodní rezervaci Vrbenské
rybníky v Českých Budějovicích.Pracovníci KVS SVS pro Jihočeský kraj provedli téhož dne místní
šetření,kdy na místě zjistili výskyt desítek uhynulých racků u břehů rybníků a především na ostrůvcích
na rybnících.Na hladině rybníků byli pozorováni klinicky nemocní racci.Byli odebráni uhynulí ptáci a
zasláni k vyšetření v laboratoři.Následně bylo dne 06.04.2023 potvrzeno,že v orgánech uhynulých
racků se nachází virus ptačí chřipky.Dne 11.04.2023 bylo ve Státním veterinárním ústavu Jihlava
specifikováno,že se jedná o subtyp H5 ptačí chřipky.V současnosti probíhá bližší stanovení viru
v Národní referenční laboratoři pro aviární influenzu a newcastleskou chorobu při Státním veterinárním
ústavu Praha <.>
<br> V souvislosti s výskytem této nákazy Státní veterinární správa doporučuje přijmout určitá opatření <,>
jelikož v této oblasti 10 km od místa nálezu uhynulých volně žijících ptáků existuje zvýšené riziko
zavlečení nákazy i do chovů drůbeže nebo jiného ptactva drženého v zajetí (dále jen „chovaní ptáci“) <.>
<br>...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čakov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz