« Najít podobné dokumenty

Obec Lužec nad Cidlinou - Kalkulace voda 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužec nad Cidlinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Lužec - porovnání 2022.pdf
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> 23 kalendářní rok 2022
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny 1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> Identiňkačni číslo: Statutární orgán:
<br> 3.Vlastník Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> ldentitikačni číslo: Statutární orgán:
<br> není plátce DPH
<br> Obec Lužec nad Cidlinou Lužec nad Cidlinou 203 50362 Lužec nad Cidlinou 00653403
<br> Obec Lužec nad Cidlinou Lužec nad Cidlinou 203 50362 Lužec nad Cidlinou 00653403
<br> Lužec nad Cidlinou 2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
<br> Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> Identifikační číslo: Statutární orgán:
<br> není plátce DPH
<br> Obec Lužec nad Cidlinou Lužec nad Cidlinou 203 50362 Lužec nad Cidlinou 00653403
<br> 4.IČPE související s cenou dle provozní evidence
<br> 5212-689271-00653403-3/1-00653403 5212-689271—00653403-4/1-00653403
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
<br> za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce Příjemce vodného a stočného: Obec Lužec nad Cidlinou (ICO 00653403)
<br> Za kalendářní rok 2022
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny Lužec nad Cidlinou Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Měrná Voda pitná Voda odpadní lŘádek Nákladové položky jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1.Materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.029802 0.020000 0009002 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mítKč 0.000000 0.000000 0000000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadni voda předaná mitKč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.4 - ostatni materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.029802 0.020000 0009802 2.Energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0165669 0253000 0087331 2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.000000 00...
Lužec - 2022_Kalkulace-VODA-2022.xlsx
Identifikace INSTRUKCE K VYPLNĚNÍ: § Tento soubor obsahuje tabulky pro všechny typy kalkulací: - Plánová kalkulace,- Plánová kalkulace - aktualizace - Vyrovnávací kalkulace Odesílá se vždy celý soubor.Nikdy se neposílají pouze jednotlivé listy.§ Tento list "Identifikace" se vyplňuje jako první,protože údaje zde vyplněné se propisují do ostatních listů.§ Nejprve se vyplňuje plánová kalkulace (příp.její aktualizace) a následně vyrovnávací kalkulace.Údaje se postupně doplňují a je možné je zasílat spolu s dříve zaslanými údaji (tzn.při zaslání údajů ve vyrovnávací kalkukulaci je možné zaslat i vyplněný list s údaji v plánové kalkulaci.§ V případě,že identifikační údaje nejsou pro danou kalkulaci aktuální,údaje pro danou kalkulaci se upraví na tomto listu tak,aby odpovídaly skutečnosti.§ Formulář se vyplňuje pro každou kalkulaci zvlášť - tj.vyplňuje se samostatný formulář (soubor.xls) pro cenu vody pitné,samostatný formulář pro cenu vody odpadní atd.V případě,že prodávající v jedné lokalitě zajišťuje např.vodu pitnou i vodu odpadní,je možno vyplnit a zaslat údaje v jednom formuláři (souboru.xls).§ Termíny pro odeslání vyplněných formulářů jsou: - Plánová kalkulace pro rok 2022 se odesílá nejpozději do 31.12.2021,- Plánová kalkulace - aktualizace pro rok 2022 se odesílá nejpozději jeden den před platností ceny,- Vyrovnávací kalkulace za rok 2022 se odesílá nejpozději do 30.4.2023.§ Vyplněné tabulky se zasílají do datové schránky Ministerstva financí xzeaauv.- V kolonce předmět datové zprávy se vyplní "kalkulace platná od" a uvede se datum její platnosti.- V kolonce k rukám v datové zprávě se uvede "odbor 16".Zde,prosím,vyplňte identifikační údaje Identifikační údaje Údaje zde uvedené se propisují do listů ■ Plálnová kalkulace,■ Plánová kalkulace-aktualizace a ■ Vyrovnávací kalulace.Legenda: žlutě zabarvená buňka níže označuje buňku určenou k vyplnění Zde,prosím,vyplňte identifikační údaje vztahující se k ceně vody PITNÉ (nebo vody předané) Zde,prosím,vyplňte identifik...

Načteno

edesky.cz/d/6101668

Meta

Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lužec nad Cidlinou
21. 05. 2024
16. 05. 2024
06. 05. 2024
01. 05. 2024
23. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lužec nad Cidlinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz